Positivt Beteendestöd för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL

Välkommen till en utbildning för er som jobbar med vuxna i behov av stöd. Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och samtidigt förebygga olika typer av problemskapande beteende. Målet är att främja de beteenden som på sikt leder till ökad självständighet och självbestämmande.  Det kan handla om få en person att kommunicera istället att använda våld i kravfyllda situationer. Eller att få en annan att komma iväg till sin dagliga verksamhet och en tredje att ta emot sitt stöd i hemmet.

Syfte

Lära dig förstå hur sammanhang och bemötande påverkar hur vi beter oss.

Få verktyg för att planera och genomföra strategier för att de du arbetar med ska kunna nå sina mål.

Verktyg både för att förebygga och i stunden hantera allvarliga beteendeproblem.

Erfarenhet av att jobba med konkreta fall där vi kartlägger, analyserar och sedan skapar strategier för förändring.

Målgrupp

Du kan ha lång utbildning och erfarenhet av arbete med vuxna i behov av stöd eller precis ha börjat arbeta inom området och saknar utbildning.

Om utbildningen

Utbildningen består av 3 heldagar med teori och praktik som hela tiden är knuten till den faktiska vardag som deltagaren arbetar i.

Utbildare

Axel Persson, leg psykolog.
Axel har lång erfarenhet av att utbilda och handleda inom boendeverksamheter och andra verksamheter som möter personer med olika funktionsnedsättningar. Han arbetar också med behandlande insatser och är en van föreläsare inom Positivt beteendestöd och Tillämpad beteendeanalys till personal främst inom skola, LSS och Socialpsykiatri.

Datum & plats

20 februari, 19 mars samt 2 april klockan 9–16
Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49.

Utbildningen kan även hållas på andra platser om det passar verksamheten bättre.

Pris

6000 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt

Boka din plats

  • Positivt Beteendestöd för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL
    20 februari, 2020 - 2 april, 2020
    09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Positivt Beteendestöd för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL 7,500.00kr (SEK)  

Kursledare för Positivt Beteendestöd för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL

Axel Persson

Leg. psykolog

phone08-410 64 406