Distans; Inspirationsföreläsning Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö

Vårt mål med dagen är att du som jobbar i skolan ska få med dig praktiska konkreta verktyg och strategier. Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och … Fortsätt läsa Distans; Inspirationsföreläsning Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö