MI för chefer, Verktyg för ett transformerande ledarskap

Psykologpartners bjuder nu in till en efterfrågad utbildning i färdighetsträning för ledare; hur kan chefer i sitt arbete använda sig av verktyg från MI – motiverande samtal – för att utöva ett transformerande ledarskap? Vi kommer att fokusera på hur du som ledare helt praktiskt kan använda ditt bemötande för att öka den inre motivationen och engagemanget hos medarbetarna och på sikt öka chanserna till beteendeförändringar

Syfte
Både offentlig och privat sektor har de senaste åren genomgått stora förändringar, där kraven på verksamhet och medarbetare är större och ser annorlunda ut än tidigare. Chefer och ledare arbetar idag i hög grad med att leda förändrings- och förbättringsarbete. Frågan om hur verksamheter lockar till sig medarbetare, att få dem att stanna, trivas, göra rätt, vara friska och prestera högt är högaktuell.

Forskning om vilken typ av ledarskap som krävs för att hantera dessa förändringar talar ett entydigt språk. Chefer behöver i hög utsträckning leda genom att motivera, coacha, vara en förebild och arbeta med meningsskapande och visionärt arbete. Att utöva det som kallas för ett ”transformerande” eller utvecklande ledarskap.

Efter kursen kommer du tillägnat dig strategier och samtalsfärdigheter som leder till att du;
I högre grad kan motivera och få med dig dina medarbetare
Få dina medarbetare mer delaktiga i sin egen professionella utveckling
Blir mer lyhörd som ledare och därmed få förutsättningar att fatta bättre beslut

Målgrupp
Utbildning riktar sig till dig som arbetar med ledarskap

Utbildare
Sara Hammer, leg psykolog under specialisering, medlem av MINT.

Sara har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i Motiverande samtal på grundläggande och fördjupningsnivå. Sara handleder också personalgrupper inom både offentlig och privat sektor samt arbetar kliniskt som psykolog. Har tidigare erfarenhet av grupputveckling och chefsstöd.

Annika Gistvall, leg psykolog, författare och ACC-certifierad coach genom International Coach Federation.

Annika har många års erfarenhet av att handleda och coacha chefer, ledningsgrupper och team i privat och offentlig sektor. Hon har inom fältet skrivit boken ”Uppskattande processövningar” – en handbok i att arbeta med delaktighet och implementering i organisationer.

Rekommenderad litteratur
Ortiz, L. & Granström, C. (2017). Motivera mera: men hur gör jag som chef och ledare. Type & Tell

Söderfjäll, S. (2018). En liten bok om ledarskap. Type and Tell

Datum & plats
18 februari samt 17 mars mellan kl 9.00-16.00
Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris
5 000 exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika och intyg.

Boka din plats

  • MI för chefer, Verktyg för ett transformerande ledarskap, Stockholm
    18 februari, 2020 - 17 mars, 2020
    09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
MI för chefer, Verktyg för ett transformerande ledarskap, Stockholm 6,250.00kr (SEK)  

Kursledare för MI för chefer, Verktyg för ett transformerande ledarskap

Annika Gistvall

Leg. psykolog, organisationspsykolog.

phone070-514 84 86
Sara Hammer

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 644 05