Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT) – på distans

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Sim Jamil, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med relationsproblem och IBCT.


Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Utbildningen förmedlas digitalt vilket innebär att du kan delta från valfri plats. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information via mail.


IBCT är en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund; en kombination av klassisk KBT och modernt acceptansarbete – en grundläggande tanke är att just acceptans (eller villighet) är en förutsättning för hållbara förändringar. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartläggs hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. På så vis ges perspektiv på konflikten och gör den till ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse, i stället för genom anklagelser och aggression. Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplev som problem bli det som faktiskt för parterna samman igen och återskapar den intimitet som har gått förlorad.

IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Metoden är användbar inte bara i parrelationer, utan också i alla slags situationer, till exempel i arbetsgrupper, där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, fokus ligger på konkret färdighetsträning genom rollspel.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till terapeuter med KBT steg-1, även andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi är välkomna att delta, liksom studerande med KBT-inriktning från grundläggande psykoterapeututbildningar eller psykologprogram.

Förkunskapskrav
Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT

Om du önskar gå denna kurs men inte har uppfyller förkunskapskravet krävs att du innan kursstart läst följande bok:
-Törneke, N. & Ramnerö, J. (2013). Beteendets ABC: en introduktion till behavioristisk psykoterapi.

Utbildare
Sim Jamil, leg psykolog

Datum & plats

27–29 maj klockan 9–16

Utbildningen sker på distans.

Pris
8 000 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg.

Boka din plats

  • Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT), på distans
    27 maj, 2020 - 29 maj, 2020
    09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT), på distans 10,000.00kr (SEK)  

Kursledare för Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT) – på distans

Sim Jamil

Leg. psykolog

phone08-20 37 34