Distanskurs: Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga

5 mars 2021

Välkommen till en endagsutbildning på distans där du får möjlighet att öka och fördjupa din kunskap och förståelse för arbete med barn och ungdomar med långvarig smärta.  

Långvarig smärta inverkar på de flesta områden i den drabbades liv, oavsett ålder. För ett barn eller ungdom som på grund av långvarig smärta är hindrad att gå till skolan, eller missar deltagande i fritidsaktiviteter och med vänner kan smärtan emellertid snabbt ge flera negativa konsekvenser på barnets övriga mående och sociala utveckling i de så viktiga uppväxtåren. Ofta blir även barnets familj och övriga nätverk påverkade, och de närmast anhöriga kan uppleva frustation över en otillräcklig vård samt befinna sig i en påfrestande situation gällande hem och skola. Hur kan man prata med barn/ ungdomar och anhöriga om smärta och hur kan en psykologisk behandling vid långvarig smärta hos en ung person gå till? Och vilka i nätverket kan behöva involveras?  

Syfte  

Under denna halvdag får du lära dig om förekomst av långvarig smärta hos barn och ungdomar, hur barnperspektivet kan omsättas i bedömning och behandling och vikten av hänsyn till utvecklingspsykologiska aspekter i bemötande och samtal med den unge. Med grund i en biopsykosocial modell ses vidmakthållande faktorer i nätverket över, där information och arbete med föräldrar/anhöriga/skola kan vara avgörande för framgång i behandlingen. Neuropsykiatriska tillstånd samt andra vanliga samexisterande besvär kommer beröras samt hur samarbete med andra vårdinstanser kan se ut. Utbildningen kommer varva teori med övningar och reflektion i smågrupper.  

Målgrupp  

Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med barn, ungdomar eller unga vuxna med långvarig smärta inom exempelvis barnsjukvård, primärvård, företagshälsovård, eller rehabilitering. Du kan t.ex. vara fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, socionom, eller annan yrkeskategori som ingår i ett behandlade barnsmärtteam.   

Datum och plats  

Utbildningen förmedlas på distans, vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, exempel och övningar. Du kommer även få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera.   

5 mars 2021

Kl 9.00-16:00 

Pris  

3000 kr exkl.moms, i priset ingår material samt intyg.  

Om tre eller flera anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.   

Utbildare  

Annika Fridén, leg. psykolog under specialisering  

Annika arbetar på Psykologpartners i Umeå med psykologisk behandling, utbildning ochhandledning. Hon har många års erfarenhet av att bedriva specialiserad multimodal rehabilitering för vuxna vidlångvarig smärta, stress/utmattningssyndrom och samsjuklighet utifrån KBT och ACT, både i grupp och individuellt. Annikaär även delaktig i en studie om internetbaserad behandling vid underlivssmärta i samarbete medUppsala Universitet, och har tidigare arbetat inom olika psykiatriska verksamheter. Honengageras av att sprida psykologisk kunskap för att bidra till god vård och ett mer hållbart samhälle.  

Ulrika Ermedahl Bydairk, leg. psykolog under specialisering  

Ulrika arbetar på Psykologpartners i Malmö med psykologisk behandling, utbildning ochhandledning. Ulrika har arbetat som psykolog och metodansvarig för ACT/KBT inom specialiserad multimodal smärtrehabilitering för barn och ungdomar, deras föräldrar samt nätverk. Har även erfarenhet av smärtrehabilitering inom primärvård. Har utbildat och handlett vuxensmärtteam, samt föreläst för olika professioner inom primärvård, specialistsjukvård och på grundläggande psykoterapiutbildningar om långvarig smärta och behandling. Ulrika har deltagit som ACT-behandlare i studier om tinnitus och har ställt ut en poster på fallstudie inom barnsmärta. Ulrika finner stort engagemang för en biopsykosocial modell och beteendemedicinisk behandling där hela människan får plats i vården.   

Vidareutbildning  

Utbildningen ingår i en serie utbildningsdagar om långvarig smärta och kan antingen läsas fristående, i urval eller i följd:

Långvarig smärta – när den traditionella medicinska modellen inte räcker till

Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT

Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete

Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga

Vid intresse finns även möjlighet till skräddarsydda utbildningar.
För vidare diskussion, kontakta utbildarna; se kontaktuppgifter nedan.

Anmälan

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Boka din plats

  • Distanskurs: Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga
    5 mars, 2021
    09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Distanskurs: Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga 3,750.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Distanskurs: Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga

Annika Fridén

Leg. psykolog

phone073 69 70 033
Ulrika Ermedahl Bydairk

Leg. psykolog

phone0733 18 86 27