Fördjupningskurs ACT – Att tillämpa ACT på sig själv

 • Utgångspunkten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att alla människor är sårbara för samma typ av psykologiska låsningar. Hos vissa leder dessa till omfattande lidande med psykiska besvär som följd. För andra är de förknippade med mildare former av lidande. Oavsett hur mycket vi lider så är det gemensamma att psykologiska processer begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi vill. I detta perspektiv är det inte särskilt stor skillnad mellan den person vi kallar klient och den vi kallar terapeut.
 • Vi har stor nytta att som ACT-utövare arbeta med samma metoder på oss själva som vi använder med våra klienter. Genom att tillämpa ACT på dig själv får du också en unik inblick i hur förändringsprocesserna i ACT fungerar, vilket i slutändan möjliggör för ett mer effektivt agerande i samtalsrummet.
 • Målgrupp
 • Kursen vänder sig till dig med tidigare grundkunskaper i ACT, endera genom att du gått vår grundkurs eller om du har tillgodogjort dig grundläggande förståelse av ACT på annat sätt.

 

Föreläsare
Carin Thorngren, leg psykolog

 • Datum & lokal
  Utbildningen hålls 15-16 maj kl. 9-16 i Psykologpartners lokaler på Viktoriagatan 3 i Göteborg.

 

Pris
5 000 kr exkl. moms (i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg). Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

 

Boka din plats

 • Fördjupningskurs ACT - Att tillämpa ACT på sig själv, Göteborg
  15 maj, 2019 - 16 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Adress:
Viktoriagatan 3, Göteborg

Biljetter Pris Antal
Fördjupningskurs ACT - Att tillämpa ACT på sig själv, Göteborg 5,000.00kr (SEK)  

Kursledare för Fördjupningskurs ACT – Att tillämpa ACT på sig själv

Carin Thorngren

Leg. psykolog

phone031-71 16 678