Fördjupning MI, hösten 2020

Utbildningen ges i våra lokaler i Malmö, med möjlighet att närvara digitalt, och med en alternativ plan att köra den helt digitalt om riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kräver det.


MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.

Syfte

Många uppskattar metoden och dess underliggande principer, dock kan det vara utmanande att tillämpa och anpassa våra MI-samtal utifrån kontexten vi arbetar i. Myndighetsutövning, korta samtal i vardagsmiljö och kontakter där verksamheten styr stor del av samtalets fokus kräver anpassning för att kunna genomföras med bibehållen MI-anda.

Förutom en allmän fördjupning av kunskaperna i MI ger denna utbildning strategier för anpassning av MI-samtalet efter verksamheten. Teori varvas med övningar och demonstrationer.

Innehåll

Fördjupningskursen i motiverande samtal omfattar tre heldagar samt kodning med individuell återkoppling från MIQAgruppen på Karolinska institutet. Utbildningsdagarna är till stor del upplevelsebaserade, de fokuserar på färdighetsträning och ger en teoretisk och praktisk grund i MI. Under utbildningen får deltagarna spela in ett samtal i sitt dagliga arbete där de praktiserar det de lärt sig. Samtalet kodas utifrån metoden och deltagarna får individuell återkoppling med information om sina utvecklingsområden. Utbildningen hålls av legitimerad psykolog med god erfarenhet av att arbeta med och utbilda i MI.


Målgrupp

Utbildningen passar alla som gått en tidigare kurs i MI och som arbetar i ett människovårdande yrke och för alla som på ett eller annat sätt hjälper andra människor till förändring.

Utbildare

Cecilia Gustafsson, leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi och medlem av MINT.

Datum & plats

5-6 oktober samt 23 november 2020 klockan 9:00–16:00.

Utbildningen ges i våra lokaler i Malmö, men med möjlighet att närvara digitalt, och med en alternativ plan att köra den helt digitalt om riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kräver det.
Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information och instruktioner via mail.

Pris

8 500 kr exkl. moms

Boka din plats

  • Distansutbildning: Fördjupning MI
    5 oktober, 2020 - 23 november, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Engelbrektsgatan 15, Malmö, Skåne län, 211 33, Sweden

Biljetter Pris Antal
Distansutbildning: Fördjupning MI, Malmö 10,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Fördjupning MI, hösten 2020

Cecilia Gustafsson

Leg. psykolog

phone0708 23 50 93