Fördjupning MI

MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.

Syfte
Många uppskattar metoden och dess underliggande principer, dock kan det vara utmanande att tillämpa och anpassa våra MI-samtal utifrån kontexten vi arbetar i. Myndighetsutövning, korta samtal i vardagsmiljö och kontakter där verksamheten styr stor del av samtalets fokus kräver anpassning för att kunna genomföras med bibehållen MI-anda.

Förutom en allmän fördjupning av kunskaperna i MI ger denna utbildning strategier för anpassning av MI-samtalet efter verksamheten. Teori varvas med övningar och demonstrationer.

Målgrupp
Utbildningen passar alla som gått en tidigare kurs i MI och som arbetar i ett människovårdande yrke och för alla som på ett eller annat sätt hjälper andra människor till förändring.

Utbildare
Cecilia Gustavsson, leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi och medlem av MINT.

Datum & plats
27-28 april och 1 juni klockan 9–16
Malmö, Psykologpartners lokaler på Engelbrektsgatan 15

Pris
7 500 kr exkl. moms

Boka din plats

  • Fördjupning MI, Malmö
    27 april, 2020 - 1 juni, 2020
    09:00 - 16:00

Adress:
Engelbrektsgatan 15, Malmö, 211 33, Sweden

Biljetter Pris Antal
Fördjupning MI, Malmö 9,375.00kr (SEK)  

Kursledare för Fördjupning MI

Cecilia Gustafsson

Leg. psykolog

phone0708 23 50 93