Distanskurs Fördjupning MI, våren 2021

Kursen är lärarledd och genomförs på distans i realtid, se mer info nedan.


MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.

Syfte

Många uppskattar metoden och dess underliggande principer, dock kan det vara utmanande att tillämpa och anpassa våra MI-samtal utifrån kontexten vi arbetar i. Myndighetsutövning, korta samtal i vardagsmiljö och kontakter där verksamheten styr stor del av samtalets fokus kräver anpassning för att kunna genomföras med bibehållen MI-anda.

Förutom en allmän fördjupning av kunskaperna i MI ger denna utbildning strategier för anpassning av MI-samtalet efter verksamheten. Teori varvas med övningar och demonstrationer.

Innehåll

Fördjupningskursen i motiverande samtal omfattar tre heldagar samt kodning med individuell återkoppling från MIQAgruppen på Karolinska institutet. Utbildningsdagarna är till stor del upplevelsebaserade, de fokuserar på färdighetsträning och ger en teoretisk och praktisk grund i MI. Under utbildningen får deltagarna spela in ett samtal i sitt dagliga arbete där de praktiserar det de lärt sig. Samtalet kodas utifrån metoden och deltagarna får individuell återkoppling med information om sina utvecklingsområden. Utbildningen hålls av legitimerad psykolog med god erfarenhet av att arbeta med och utbilda i MI.

Målgrupp

Utbildningen passar alla som gått en tidigare kurs i MI och som arbetar i ett människovårdande yrke och för alla som på ett eller annat sätt hjälper andra människor till förändring.

Utbildare

Cecilia Gustafsson, leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi och medlem av MINT.

Distanskurs

Utbildningen förmedlas på distans, vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, individuella övningar och även enstaka uppgifter att prova mellan dagarna. Du kommer även få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera.

Datum och plats

10-11 maj samt 14 juni 2021 klockan 9:00–16:00.

Utbildningen ges på distans och innan utbildningsstart får du ytterligare information och instruktioner via mail.

Pris

8 500 kr exkl. moms

Boka din plats

  • Distanskurs: Fördjupning MI
    10 maj, 2021 - 14 juni, 2021
    09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Distanskurs: Fördjupning MI 10,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Distanskurs Fördjupning MI, våren 2021

Cecilia Gustafsson

Leg. psykolog

phone0708 23 50 93