Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Psykologkompetens för företag och privata organisationer

Psykologpartners samarbetar och levererar tjänster och produkter åt många företag och organisationer inom det privata näringslivet. Allt ifrån internationella industrier till privata skolor och vårdcentraler. Vi har specialister med spetskompetens inom psykologins alla delar, till exempel beteendestöd i skolan, psykologisk design och beteendebaserad säkerhet för industrin.

Det här är Psykologpartners