Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Vi förändrar beteenden hos medarbetare, ledare, organisationer, grupper och team.

Psykologkompetens för företag och privata organisationer

Psykologpartners samarbetar och levererar tjänster och produkter åt många företag och organisationer inom det privata näringslivet. Allt ifrån internationella industrier till privata skolor och vårdcentraler. Vi har specialister med spetskompetens inom psykologins alla delar, till exempel beteendestöd i skolan, psykologisk design och beteendebaserad säkerhet för industrin.

Det här är Psykologpartners

  • 100+ legitimerade psykologer

  • 20 år i branschen
  • Finns i 7 städer och online
  • Skräddarsydda lösningar
  • Evidensbaserade
  • 25 000 nöjda kunder

Har du frågor om våra tjänster för företag och organisationer?

Magnus Stalby
Affärsområdeschef
0708-23 50 84
magnus.stalby@psykologpartners.se

Kontakta

”Psykologpartners har hjälpt oss att utvecklas till en stark effektiv ledningsgrupp och lärt oss hantera olika strategiska frågor på ett effektivare sätt.”

Eva Lindell
Director FHCS AB/Sponge Cloth EMEA Consumer

Några av våra kunder

Effektiva team

Vi erbjuder grupp- och teamutveckling på alla nivåer i organisationen. Vi arbetar med allt från ledningsgrupper och högspecialiserade team till nystartade arbetsgrupper. Alltid med utgångspunkt i era specifika behov. Alltid med metoder som är bevisat effektiva.

Till team och grupper

Hållbara medarbetare

Vi erbjuder förebyggande insatser och behandling för att minska stress och psykisk ohälsa bland era medarbetare. Vi arbetar med metoder som forskningen har visat fungerar. Vi är ledande i landet inom internetpsykologi och levererar behandlingsprogram online till flera företag, vårdgivare och landsting.

Tjänster för medarbetare

Bli en bättre ledare

Vi hjälper dig att utveckla ett flexibelt och funktionellt ledarskap för förbättrad prestation och ett ledarskap som håller i längden. Vi utformar anpassade ledarskapsprogram med beteendefokus och erbjuder coaching för högpresterande specialister.

Med metoder som forskningen och vår mångåriga erfarenhet visat leder till hållbara resultat och hög prestation.

Till ledarskap

Trygga organisationer