« Bakåt

Introduktionskurs i SON-R via Zoom


Kursbeskrivning

Känner du till behovet av icke-verbala test vid kliniska undersökningar för bedömning av generell utvecklingsnivå?

Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. SON-R (Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test) kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid exempelvis bedömningar i skolan.

SON-R är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: ett för barn i åldrarna 2-8 år samt ett för åldrarna 6-40 år. SON-R kan ges både med verbala och icke-verbala instruktioner. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt. På introduktionsutbildningen presenteras båda versionerna av SON-R och testets användningsområden och psykometriska egenskaper kommer att gås igenom.

Förberedelser

Ha gärna test och protokoll tillgängligt under utbildningen för att kunna titta på det parallellt. Det är dock inte ett måste för att kunna delta i kursen.

UtbildarePetter Tunlind, leg. psykolog 
som utbildar och handleder inom bland annat barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och boendeverksamheter. Petter har lång erfarenhet av såväl utredning som behandling av barn och unga inom barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicinsk verksamhet och elevhälsa.

Petter Tunlind höll tidigare i utbildningen tillsammans med leg. psykolog Gunilla Carlsson Kendall och utbildningen är baserad på hennes kliniska erfarenhet.

Distansutbildning

Utbildningen förmedlas på distans vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Du kommer få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. Innan utbildningen kommer du få ytterligare information. Vi använder distansverktyget Zoom.

Frågor

Petter Tunlind, Leg. psykolog, 070-141 67 31, petter.tunlind@psykologpartners.se

Kursens mål

En praktisk genomgång av testet med kliniska exempel, jämförelser med andra test samt anvisningar kring tolkning och resultatens användande.
Möjlighet till diskussioner om SON-R och dess användning i psykologiska utredningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till leg. psykologer.

Citat

"SON-R-kursen fungerar bra att ha i distansformat."

"Särskilt bra under kursen var att föreläsaren varvade praktisk genomgång av testet och ta kliniska exempel"

"Särskilt bra var att kursledaren visade bilder på testmaterial och också visade testmaterial med videon."

"Bra med en tydlig genomgång och jämförelser med andra test samt anvisningar hur en ska använda sig av resultaten."

"Uppskattade att få se studier som gjorts och visat tex korrelation med andra instrument, eller test-retest effekt. 
Och att få en liten stund i breakout room för att få diskutera med andra deltagare."

"Pedagogiskt upplagt, bra tidslängd.
Kursen kändes relevant för både mig som aldrig gjort testet och även kanske för de som gjort testet vid några tillfällen."

Anmälan

Anmälan till utbildningen görs via www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud, en månad innan kursstart.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.
Du erhåller ett kursintyg efter godkänd kurs.

Observera att anmälan är bindande.

Tid

1 dag, 09:00 - 12:30

Pris

Per person 2 300 SEK

Region

Distans
21 oktober
Få platser kvar

Nästa tillfälle 2023-03-08 Malmö
Från 33 000 SEK
Nästa tillfälle 2022-07-05 Online
Från 4 900 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-15 Distans
Från 3 900 SEK
Nästa tillfälle 2022-11-29 Stockholm
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-12-14 Stockholm
Från 11 050 SEK
Inga kommande tillfällen
Nästa tillfälle 2022-09-07 Malmö
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-10-12 Göteborg
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-08 Norrköping
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-08-30 Distans
Från 7 800 SEK
Nästa tillfälle 2022-10-06 Stockholm
Från 28 000 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-05 Distans
Från 16 500 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-06 Distans
Från 17 800 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-13 Stockholm
Från 32 000 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-19 Göteborg
Från 28 000 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-27 Distans
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-10-07 Distans
Från 17 800 SEK
Inga kommande tillfällen
Nästa tillfälle 2022-11-07 Distans
Från 3 900 SEK
Nästa tillfälle 2022-10-21 Distans
Från 2 300 SEK
Nästa tillfälle 2022-11-28 Distans
Från 7 800 SEK