« Bakåt

Introduktionskurs i SON-R


Kursbeskrivning

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. SON-R (Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test) kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid exempelvis bedömningar i skolan.

SON-R är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: ett för barn i åldrarna 2–8 år samt ett för åldrarna 6–40 år. SON-R kan ges både med verbala och icke-verbala instruktioner. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt. På introduktionsutbildningen presenteras båda versionerna av SON-R och testets användningsområden kommer att gås igenom; med något större fokus på versionen för åldrarna 2-8 år.

Förberedelser

Det kan vara positivt att ha testet och protokoll tillgängligt under utbildningen för att kunna titta på det parallellt, men är inte ett måste för att kunna delta i kursen.

Utbildare

Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog, som arbetar med utbildning och handledning av pedagoger, psykologer och andra professionella inom bl.a. förskola och skola, psykiatri, socialtjänst, habilitering och barnmedicinsk verksamhet. Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Hon har tidigare varit verksam både som klinisk psykolog på Karolinska universitetssjukhuset, och som skolpsykolog. Gunilla är styrelseledamot i Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF).

Distansutbildning

Utbildningen förmedlas på distans vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Du kommer få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. Innan utbildningen kommer du få ytterligare information och tydlig instruktion om det lättanvända distansverktyget Zoom.

Frågor

Petter Tunlind, Leg. psykolog, 070-141 67 31, petter.tunlind@psykologpartners.se

Målgrupp

Kursen riktar sig till leg. psykologer.

Citat

"SON-R-kursen fungerar bra att ha i distansformat."

"Särskilt bra under kursen var att föreläsaren varvade praktisk genomgång av testet och ta kliniska exempel"

"Gunilla är engagerad, tydlig och väl förberedd. Det smittar av sig, man vill testa detta test."

"Särskilt bra var att kursledaren visade bilder på testmaterial och också visade testmaterial med videon."

"Bra med en tydlig genomgång och jämförelser med andra test samt anvisningar hur en ska använda sig av resultaten."

"Kursen låg på bra nivå! Intressant med information från föreläsarens kliniska verklighet."

"Uppskattade att få se studier som gjorts och visat tex korrelation med andra instrument, eller test-retest effekt. 
Och att få en liten stund i breakout room för att få diskutera med andra deltagare."

Anmälan

Anmälan till utbildningen görs via www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud, en månad innan kursstart.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.
Du erhåller ett kursintyg efter godkänd kurs.

Observera att anmälan är bindande.

Tid

1 dag, 09:00 - 12:30

Pris

Per person 1 950 SEK

Region

Distans
18 mars
Få platser kvar

Nästa tillfälle 2022-03-21 Stockholm
Från 42 000 SEK
Nästa tillfälle 2022-02-10 Online
Från 4 900 SEK
Nästa tillfälle 2022-02-07 Distans
Från 7 800 SEK
Nästa tillfälle 2022-02-02 Distans
Från 19 000 SEK
Nästa tillfälle 2022-02-17 Distans
Från 3 900 SEK
Nästa tillfälle 2022-05-10 Distans
Från 3 900 SEK
Nästa tillfälle 2022-02-10 Distans
Från 9 500 SEK
Nästa tillfälle 2022-03-07 Göteborg
Från 28 000 SEK
Nästa tillfälle 2022-03-17 Distans
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-03-18 Distans
Från 1 950 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-05 Distans
Från 16 500 SEK
Nästa tillfälle 2022-03-22 Stockholm
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-04-04 Stockholm
Från 16 500 SEK
Nästa tillfälle 2022-04-06 Malmö
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-05-04 Stockholm
Från 8 500 SEK
Nästa tillfälle 2022-05-19 Malmö
Från 11 050 SEK
Nästa tillfälle 2022-09-05 Stockholm
Från 28 000 SEK
Inga kommande tillfällen
Nästa tillfälle 2022-05-05 Distans
Från 3 900 SEK
Inga kommande tillfällen
Inga kommande tillfällen