Banyan Center

Välkommen till BanyanCenter och Psykologpartners

I samarbete med Region Stockholm har BanyanCenter under perioden 2007 till 2020 varit Psykologpartners specialistmottagning för små barn med autismspektrumdiagnos. BanyanCenter erbjöd 100-tals barn tidiga intensiva beteendeinsatser, Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI), som är ett beforskat mångsidigt och intensivt program för färdighetsträning vid autismspektrumstillstånd. BanyanCenter är idag inte längre verksam.

Färdighetsträning

Sedan 2020 och avvecklingen av BanyanCenter, är EIBI inte längre något som Psykologpartners erbjuder. Det är dock viktigt för oss att fortsätta sprida vår kunskap och kompetens kring den här målgruppen, och vi står fortsatt redo att hjälpa dig som söker stöd.

Riktade insatser i egen regi

För dig som är förälder till barn med autismspektrumdiagnos i åldrarna 0-6 år erbjuder vi idag istället riktade insatser i egen regi. Till skillnad från tidigare arbete med EIBI är denna insats inte en mångsidig och intensiv sådan, utan en riktad träning i ett par färdighetsområden som barnet bedöms ha brister inom.

Handledning

Psykologpartners BanyanCenter erbjuder handledning utifrån Tillämpad beteendeanalys (TBA) till dig som har ett barn med autismspetrumstillstånd. Våra handledare har lång erfarenhet av handledning och samarbete med föräldrar samt med personal inom förskola och skola.

Hej, har du några frågor?

Eller vill du komma i kontakt för att boka en tid? Tveka inte att höra av dig!

En illustration av en trasslig linje som reds ut.

Riktade insatser med färdighetsträning för barnet och handledning till dig som förälder