Livet på Psykologpartners

”Jag ser varje dag hur vår kompetens bidrar till att förändra organisationer och människor”

Susanne Rådqvist arbetar som teamchef och organisationspsykolog på Psykologpartners.

Att förändra världen genom att utveckla effektiva och hållbara organisationer. Det var Susanne Rådqvists mål när hon utbildade sig till psykolog. Idag gör hon just det som teamchef och organisationskonsult inom Psykologpartners Organisation & Ledarskap. 

– Jag sökte mig till Psykologpartners för att få arbeta med det jag brinner för i en miljö där kunskap och ständigt lärande är i fokus på riktigt, säger Susanne Rådqvist.

I rollen som teamchef för företagets organisationspsykologer i Malmö och Göteborg stöttar hon individer och företag på deras resa mot hållbar förändring. För att organisationer ska växa och utvecklas krävs enligt Susanne Rådqvist ständigt fokus på att öka kvaliteten i det organisatoriska arbetet. Och att de insatser som görs vilar på vetenskaplig grund och metoder som har bevisad effekt.

Jag ser varje dag hur vår kompetens bidrar till att förändra organisationer och människor. Som psykologer bidrar vi med gedigen och vetenskapligt förankrad kunskap om mänskligt beteende som gör skillnad på riktigt. Att arbeta med metoder som har bevisad effekt för att öka kvaliteten i organisationer, och därmed göra livet bättre för folk, är en ynnest. Det är ett område som jag brinner för och där det finns ett stort intresse från våra kunder.

Susanne Råqqvist, leg. psykolog

Möjligheterna att själv påverka sin egen situation, fokus på vetenskapligt grundade metoder och gott stöd från kollegor är några faktorer som gör att hon varmt rekommenderar andra psykologer att söka sig till Psykologpartners.

– Uppdragen vi utför är ofta tuffa, utmanande, utvecklande och väldigt roliga. För att kunna göra ett bra jobb krävs värme, mod och en massa humor. Vill du vara i en miljö där det är stort fokus är på utveckling och lärande, där du har möjligt att påverka både din egen situation och världens utveckling, då är Psykologpartners rätt för dig!

”Att erbjuda spetskompetens i psykologi präglar hela företaget”

Emma Sjöström arbetar med digital psykologi på Psykologpartners

Fantastiska kollegor, variation i arbetet och bra möjligheter till kompetensutveckling. Det är några skäl till att Emma Sjöström trivs med jobbet som onlinepsykolog på Psykologpartners.

Emma Sjöström är en av sju psykologer som arbetar med digital psykologi på Psykologpartners. Via digitala behandlingsprogram, möten med klienter online, gruppbehandlingar och utbildningar för personal inom hälso- och sjukvården arbetar hon för att öka tillgängligheten till psykologisk behandling och kunskap.

– I dagsläget levererar vi internetbaserad KBT till 14 regioner vilket innebär att vi gör det möjligt för fler invånare att få tillgång till evidensbaserad vård för sin ångest, depression, oro, stress, adhd eller sina sömnbesvär. Det är jag stolt över.

Emma Sjöström är relativt nyanställd och har arbetat på Psykologpartners i drygt ett år. Stödet från kollegor och möjligheten att lära sig av varandra och kontinuerligt vidareutbilda sig har gjort att hon snabbt har funnit sig tillrätta.

– På företaget finns många otroligt fina och kompetenta människor som alla alltid finns där för att stötta i arbetet men också bara för att ta en kopp kaffe tillsammans med. I digital psykologi jobbar vi ofta i projektform vilket gör att arbetet kan se väldigt olika ut från vecka till vecka. Den digitala strukturen ger mig också möjlighet att sitta nästan var jag vill och arbeta.

Att Psykologpartners arbetar forskningsnära ser hon som en av företagets stora styrkor, något som också gör att hon känner sig trygg med att hon erbjuder det bästa stödet i varje unikt fall.

Psykologpartners hela företagsidé bygger på att erbjuda specialistkompetens inom psykologi vilket präglar hela företaget. Alla metoder som används vilar på aktuell forskning och alla kollegor är otroligt proffsiga på det de gör.

Emma Sjöström, leg psykolog

Förutom att sprida psykologisk kunskap via digitala kanaler arbetar Emma även med vanliga klientkontakter på mottagningen i Stockholm.

– Att ha den bredden – att kunna kombinera den digitala psykologin med ”klassiskt” kliniskt psykologarbete och metod- och professionsutveckling – det känns verkligen lyxigt!