Workshop för startups: Effektiva team

Team tillsammans sikta högt

Behöver du lära dig mer om hur du får effektiva team och vad som påverkar samarbete och om gruppers utveckling? Ser du ett behov av att bygga tillit och skapa tryggare och välfungerande grupper i ert växande företag? 

Den här workshoparna ger dig

Forskningsgrundad teori som ger kunskap kring team och teams utveckling, vikten av gott samarbete och vad man som ledare behöver tänka på i teamets olika faser.

Analys av det egna teamet man leder eller ingår i, samt insyn i de kriterier som krävs för att räknas som ett team.

Upplevelsebaserade övningar och tillämpningar av bland annat ledarrollens psykologiska flexibilitet.

Teorier och modeller med ett högt instruktionsvärde.

Deltagarnas egna goda erfarenheter, exempel och framgångsfaktorer för effektiva team identifieras.

Konsultens gedigna erfarenhet om hur man utvecklar ett effektivt team 

Upplägg och genomförande

Workshoparnas syfte är att ge ökade förutsättningar för ledare att generera och utöva ett effektivt teamarbete och att skapa incitament till att utveckla sin organisation.

Workshoparna riktar sig till dig i ett nystartat eller växande företag som är företagsledare, teamledare/utvecklare eller till dig som har en roll i företagets tillväxtfas där du bidrar till ett effektivt teamarbete.

Tid
Fredag 24/10–2019 kl. 8.30-12.30 – Anmäl dig innan den 4/10!
Tisdag 26/11–2019 kl. 8.30-12.30 – Anmäl dig innan den 1/11!

Pris
1 295 sek (exl. moms). Priset inkluderar fika och material

Plats
Malmö, lokal meddelas senare.

Anmäl dig till: anna.rattigan@psykologpartners.se.
För frågor: 072-362 82 62.

De här workshoparna hålls på svenska. Om det finns önskemål att få utbildning på engelska vid ett annat tillfälle så kontakta Anna Rattigan.

Anna är legitimerad psykolog och organisationspsykolog och har mer än tretton års erfarenhet i yrket och har erfarenhet av både offentlig och privat sektor samt ett stort intresse för ”startups” och företag under tillväxt.