Psykologpartners ingår långsiktigt partnerskap med Broviken

Psykologpartners tar in Broviken Gruppen AB som ny strategisk huvudägare. Målet med affären är att stärka vår position och vidareutveckla tjänster och metoder inom digital- och klinisk psykologi, pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap.

“Nu tar vi fart mot något nytt och spännande tillsammans med en partner som delar vår värdegrund,” säger Sara Hillbom, VD på Psykologpartners.

Behåller struktur, ledning och företagskultur
Med sin kompetens inom affärsutveckling, sitt stora nätverk och erfarenhet av att bygga större bolag kan Broviken möjliggöra nya lönsamma affärer. Broviken kan också bidra med inspiration, vitalisering och stöd i en internationalisering. 

Sara Hillbom fortsätter: 
– Vi har varit ett medarbetarägt företag i 20 år, så det har varit viktigt för oss att hitta en investerare som vill behålla Psykologpartners som bolag och som vill ha ett långsiktigt partnerskap. Vår relation har vuxit fram under flera år och jag är övertygad om att detta blir ett värdefullt samarbete i vårt fortsatta arbete för att förändra beteenden hos individer, grupper och organisationer. 

De strategier och planer som tagits fram kommer att ligga kvar oförändrade och det blir inga förändringar i lednings- chefs- och medarbetargrupper. Ett tillskott kommer att ske i styrelsen och bolaget får en ny ägargrupp. 

Fokus på att utveckla företag
Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. 

”Vi har följt Psykologpartners under lång tid och imponerats av den höga kompetens och djupa seriositet som kännetecknar företaget. Behoven av Psykologpartners tjänster ökar ständigt. Det känns stimulerande och viktigt att som ägarpartner kunna bli delaktig i företagets fortsatta utveckling. Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att bli huvudägare i Psykologpartners”, säger Per Granath, VD på Broviken.

Läs mer om Broviken här