Om oss

Psykologpartners grundades år 2000 av en driven och vetgirig grupp psykologstudenter från Linköpings universitet. Sju av grundarna arbetar idag kvar i bolaget.

Företaget växte snabbt och organiskt och har bland annat tilldelats sex Gasell-priser för snabbast växande bolag av tidningen Dagens Industri och IT i vården-priset 2017 för produkten kbtonline.se av Dagens medicin och Computer Sweden. Vi nominerades 2018 till Modigaste företaget, på Näringslivsgalan i Östergötland.

Idag består Psykologpartners av 100 medarbetare på sju orter – Göteborg, Helsingborg, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå. Huvudkontoret ligger i Linköping.

Vi är Nordens ledande psykologföretag och har specialistpsykologer och specialistkompetens inom digital-, klinisk- och pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap.

Vi förändrar beteenden!

Psykologpartners ägs idag till ca 70% av Broviken Gruppen AB och till 30% av våra medarbetare i Psykologpartners. Vi är organiserade i fyra affärsområden för att kunna erbjuda det senaste och bästa till våra kunder:

Psykologpartners Klinisk Psykologi

Vi står för ett modernt perspektiv på psykologiska insatser, med bevisat effektiva metoder. Vi erbjuder spetskompetens inom utbildning, handledning och psykologisk behandling med hjälp av Sveriges bästa psykologer.

Affärsområdeschef Erik Olsson,
erik.olsson@psykologpartners.se

Psykologpartners Digital Psykologi

Via distanstjänster och digitala produkter är vi sedan 10 år tillbaka Sveriges ledande leverantör av digital psykologi. Vi har 7 behandlingsprogram inom IKBT vilka vi levererar till majoriteten av Sveriges regioner och vi utvecklar kundanpassade program via vår tjänst Psykologisk design.

Affärsområdeschef Johan Edbacken, johan.edbacken@psykologpartners.se

Psykologpartners Pedagogik & Utveckling

Vi riktar oss till barn, unga och individer med funktionsvariationer. Våra insatser ges på individ, grupp och organisationsnivå och vi ska vara en självklar part vid insatser både till individen såväl som till dess nätverk.

Genom att utveckla verksamheter och implementera metoder arbetar vi för att ge människor, oavsett förutsättningar, samma möjligheter till utveckling och god livskvalitet. Vi erbjuder spetskompetens inom evidensbaserade kartläggningsmetoder och interventioner baserade på modern tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd.

Affärsområdeschef Malin Angberg, malin.angberg@psykologpartners.se

Psykologpartners Organisation & Ledarskap

Vi arbetar med evidensbaserad organisationspsykologi för ett effektivt och hållbart arbetsliv. Vi hjälper dig och din organisation och skapa tid för det som är viktigt.

Vi är organisationspsykologer som arbetar med olika former av ledarutveckling, grupp/teamutveckling och organisationsutveckling.

Affärsområdeschef Magnus Stalby, magnus.stalby@psykologpartners.se

Ledning

VD
Sara Hillbom
sara.hillbom@psykologpartners.se, 070-823 50 92

Ekonomichef
Jenny Curtsdotter
jenny.curtsdotter@psykologpartners.se, 070-956 43 77

Personalchef
Petra Rudin
petra.rudin@psykologpartners.se, 0721- 84 95 61

Affärsområdeschef Klinisk psykologi
Erik Olsson
erik.olsson@psykologpartners.se, 070-823 50 81

Affärsområdeschef Digital psykologi
Johan Edbacken
johan.edbacken@psykologpartners.se, 073-182 01 86

Affärsområdeschef Pedagogik & Utveckling
Malin Angberg
malin.angberg@psykologpartners.se, 072-389 47 91

Affärsområdeschef Organisation & Ledarskap
Magnus Stalby
magnus.stalby@psykologpartners.se, 070-823 50 84