Vårt utbildningsutbud

Psykologparterns jobbar med utbildningar och metoder som hjälper företag, organsiationer och individer lyckas med sina utmaningar. Sedan starten har vi vuxit till att bli Nordens ledande psykologföretag med 120 psykologer och 8 kontor i 8 olika städer.

Köpevillkor för Psykologpartners öppna utbildningar

Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 • IBCT, Stockholm
  3 december, 2019 - 5 december, 2019
  09:00 - 16:00

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Sim Jamil, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med […]

Läs mer

Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd

 • MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm
  9 december, 2019
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Stress – Organisatoriskt och individuellt perspektiv

 • Specialistkurs för psykologer, Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress, Stockholm
  27 januari, 2020 - 3 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Uppkomst, prevention och åtgärder Kurskod: AKO409 Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress. Kursen behandlar stress ur ett brett perspektiv avseende stressrelaterade sjukdomars uppkomst, förebyggande insatser […]

Läs mer

Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT),2020, Stockholm, Göteborg, Linköping & Malmö

 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  29 januari, 2020 - 18 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer

MI för chefer, Verktyg för ett transformerande ledarskap

 • MI för chefer, Verktyg för ett transformerande ledarskap, Stockholm
  18 februari, 2020 - 17 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Psykologpartners bjuder nu in till en efterfrågad utbildning i färdighetsträning för ledare; hur kan chefer i sitt arbete använda sig av verktyg från MI – motiverande samtal – för att […]

Läs mer

Positivt Beteendestöd för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL

 • Positivt Beteendestöd för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL
  20 februari, 2020 - 2 april, 2020
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildning för er som jobbar med vuxna i behov av stöd. Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och samtidigt förebygga olika typer av problemskapande beteende. Målet är att främja […]

Läs mer

Behandling vid missbruk med hjälp av KBT-grundande metoder

 • Behandling vid missbruk med hjälp av KBT-grundande metoder, Malmö
  24 februari, 2020 - 10 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildning för dig som i ditt yrke träffar personer med olika former av missbruk. Att arbeta med behandling av personer med missbruk är en utmaning för många […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – Färdighetsträning

 • Fördjupningskurs i ACT - Färdighetsträning, Stockholm
  4 mars, 2020 - 6 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Kursen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället en bredd av exempel på hur ACT-metoder kan användas vid olika svårigheter. Under tre dagar går vi systematiskt igenom centrala […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

 • Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm
  25 mars, 2020 - 23 april, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: AKO426 Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell. […]

Läs mer