Vårt utbildningsutbud

Psykologparterns jobbar med utbildningar och metoder som hjälper företag, organsiationer och individer lyckas med sina utmaningar. Sedan starten har vi vuxit till att bli Nordens ledande psykologföretag med 120 psykologer och 8 kontor i 8 olika städer.

Köpevillkor för Psykologpartners öppna utbildningar

Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion, Stockholm
  14 november, 2019 - 15 november, 2019
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för […]

Läs mer

Fördjupning MI – MI i socialt arbete

 • Fördjupning MI - MI i socialt arbete, Göteborg
  18 november, 2019 - 19 december, 2019
  09:00 - 16:00

MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.   Syfte […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning

 • Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning, Göteborg
  18 november, 2019 - 4 december, 2019
  09:00 - 16:00

Detta är utbildningen för dig som vill fördjupa din förståelse för ACT som behandlingsmetod genom att slipa på specifika ACT-färdigheter. Utbildningen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället […]

Läs mer

Samtal och behandling på distans – Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet

 • Samtal och behandling på distans - Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet, Stockholm
  25 november, 2019
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildningsdag för dig som vill utveckla din kunskap och dina färdigheter i digital kommunikation. Den tekniska utvecklingen för med sig otaliga möjligheter för vårdgivare och vårdtagare, förutsatt […]

Läs mer

Behandling av hypokondri/hälsoångest

 • Behandling av hypokondri/hälsoångest, Stockholm
  28 november, 2019
  09:00 - 16:00

Hypokondri/hälsoångest är ett tillstånd som kan vara resurskrävande och som kan kännas svårt att bemöta. Tidigare har problematiken ansetts närmast omöjlig att behandla men numera finns evidens för att kogni-tiv […]

Läs mer

Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 • IBCT, Stockholm
  2 december, 2019 - 4 december, 2019
  09:00 - 16:00

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Sim Jamil, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med […]

Läs mer

Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd

 • MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm
  9 december, 2019
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod […]

Läs mer

Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT),2020, Stockholm,Göteborg & Linköping

 • Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  29 januari, 2020 - 28 februari, 2020
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer

MI för chefer, Verktyg för ett transformerande ledarskap

 • MI för chefer, Verktyg för ett transformerande ledarskap, Stockholm
  18 februari, 2020 - 17 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Psykologpartners bjuder nu in till en efterfrågad utbildning i färdighetsträning för ledare; hur kan chefer i sitt arbete använda sig av verktyg från MI – motiverande samtal – för att […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

 • Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm
  25 mars, 2020 - 23 april, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: AKO426 Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell. […]

Läs mer