Vårt utbildningsutbud

Psykologparterns jobbar med utbildningar och metoder som hjälper företag, organsiationer och individer lyckas med sina utmaningar. Sedan starten har vi vuxit till att bli Nordens ledande psykologföretag med 120 psykologer och 8 kontor i 8 olika städer.

Köpevillkor för Psykologpartners öppna utbildningar

Fördjupningskurs i ACT, ACT med barn och ungdomar

 • Fördjupningskurs i ACT, ACT med barn och ungdomar, Göteborg
  21 oktober, 2019 - 5 december, 2019
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur man kan använda ACT i ditt arbete med barn och ungdomar? Vill du lära dig mer om hur man kan göra arbetet med ungdomar mer […]

Läs mer

Stress och stresshantering i skolan

 • Stress och stresshantering i skolan, Stockholm
  28 oktober, 2019
  09:00 - 16:00

Läraryrket är ett komplext och utmanande yrke som ställer höga krav. Många lärare rapporterar om höga stressnivåer. Stress är en helt normal reaktion som uppstår när kraven upplevs som högre […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT, Upplevelsebaserad

 • Fördjupningskurs i ACT, Upplevelsebaserad, Stockholm
  29 oktober, 2019 - 30 oktober, 2019
  09:00 - 04:00

Utgångspunkten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att alla människor är sårbara för samma typ av psykologiska låsningar. Hos vissa leder dessa till omfattande lidande med psykiska besvär som […]

Läs mer

Grundkurs i Motiverande samtal (MI)

 • Grundkurs i Motiverande samtal (MI), Göteborg
  4 november, 2019 - 9 december, 2019
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation syftar till att påverka andras beteende och särskilt i människovårdande yrken ställs höga krav på att använda samtalet för att skapa intresse för och uppmuntra människor […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy

 • Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Malmö
  13 november, 2019 - 17 januari, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: RA5261 Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Under psykologutbildningen kommer de flesta i kontakt med ACT i mer eller mindre begränsad omfattning. Det […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT med compassion, Stockholm
  14 november, 2019 - 15 november, 2019
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för […]

Läs mer

Fördjupning MI – MI i socialt arbete

 • Fördjupning MI - MI i socialt arbete, Göteborg
  18 november, 2019 - 19 december, 2019
  09:00 - 16:00

MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.   Syfte […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning

 • Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning, Göteborg
  18 november, 2019 - 4 december, 2019
  09:00 - 16:00

Detta är utbildningen för dig som vill fördjupa din förståelse för ACT som behandlingsmetod genom att slipa på specifika ACT-färdigheter. Utbildningen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället […]

Läs mer

Samtal och behandling på distans – Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet

 • Samtal och behandling på distans - Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet, Stockholm
  25 november, 2019
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildningsdag för dig som vill utveckla din kunskap och dina färdigheter i digital kommunikation. Den tekniska utvecklingen för med sig otaliga möjligheter för vårdgivare och vårdtagare, förutsatt […]

Läs mer

Behandling av hypokondri/hälsoångest

 • Behandling av hypokondri/hälsoångest, Stockholm
  28 november, 2019
  09:00 - 16:00

Hypokondri/hälsoångest är ett tillstånd som kan vara resurskrävande och som kan kännas svårt att bemöta. Tidigare har problematiken ansetts närmast omöjlig att behandla men numera finns evidens för att kogni-tiv […]

Läs mer