Nu presenterar vi vårens utbildningsutbud för 2020

Vårens kursstarter ges på flera orter och handleds av kunniga och erfarna psykologer som alla kan exemplifiera teori med praktik. 

pennor KBT

Nu presenterar vi våra populära utbildningar, grund, – fördjupnings och specialistutbildningar, med kursstarter våren 2020. 

Ett axplock ur utbildningskatalogen: 
– Flera olika utbildningar i internetbehandling på olika orter i Sverige 
– Grundkurs och fördjupningskurs i MI (Motiverande samtal) och chefskursen; Verktyg för ett transformerande ledarskap. 
– Grund- och fördjupningskurs i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
– Specialistutbildningen Specialistkurs Processbaserad KBT – från teori till praktik.

Vi har sedan verksamhetsstart gett utbildningar till privatpersoner, företag och organisationer. Våra utbildningsdeltagare finns bl a inom skolhälsovård, chefs- och organisationsutveckling samt bland psykologer.

De handledande specialisterna har både praktisk erfarenhet och är uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden. Psykologpartnersolika organisationers behov. 

Läs mer om Psykologpartners mångfald av utbildningar inom pedagogik, organisationsutveckling och psykologi.