Välkommen till våra aktuella frukostseminarium

Hur kan man arbeta förebyggande med stress och problembeteende i skolans värld?

Den 3 maj
Om att förebygga stress i gymnasieskolan
Läs mer här!

Den 7 maj
Minska och förebygg problembeteenden i skolan
Läs mer här!

Den 14 maj
Förstå och förebygga problembeteenden i skolan
Läs mer här!