Välkommen att ansöka till utbildning med nöjda utbildningsdeltagare

Psykologpartners anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med start höstterminen 2020. Utbildningen sträcker sig över 4 terminer, och vänder sig till dig med ett människovårdande yrke som i ditt arbete träffar brukare, klienter och patienter i stöd och behandling.

Vi är unika och håller högsta kvalitet
Vi är Nordens ledande psykologföretag med lång erfarenhet av behandling, handledning och utbildning för individer och företag. Vi har cirka 20 år i branschen och över 100 anställda psykologer. Vår drivkraft och vision är att världen kan bli bättre med hjälp av kunskap om beteendeterapi. Självklart genomsyras den grundläggande psykoterapi-utbildningen av denna vision. Den här utbildningen har vi hållit sedan 2003 och vi kvalitetssäkrar och utvecklar vår utbildning löpande. De lärare och föreläsare som är knutna till utbildningen har spetskunskap inom det område eller den metod som undervisningen avser. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet som både behandlare och inom KBT-handledning och utvärderingar av handledningen visar på mycket stor nöjdhet bland deltagarna. Vår övertygelse är att du skall bli skarpast på att förändra beteenden.

Du får en grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder.
Under utbildningen kommer du få lära dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, forskningsmetodik samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska och du kommer efter utbildningen inneha de kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta självständigt med kognitiv beteendeterapi. Detta är en grundutbildning som kan ge dig möjlighet att söka till vidareutbildning för leg. psykoterapeut.

I undervisningen får du kunniga föreläsare som löpande uppdaterar sina områden, för att göra dig till den vassaste behandlaren. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt och du kommer att märka att teorin underlättar för dig i den dagliga verksamheten.

Klientarbete är ett viktigt sammanhang för grundlig inlärning av såväl bedömning som metoder för förändring. Du behandlar under handledning tre patienter med olika problembild, för att få en bredd i de terapeutiska erfarenheterna.

Självkännedom och professionell utveckling. Utbildningen ger dig möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter på dig själv. Syftet är att stärka deltagaren inför kommande uppgifter som behandlare.

Hösten 2020 håller vi utbildningen i: Malmö, Stockholm och Umeå.

Läs mer och ansök här!

.