Samarbete med Uppsala Universitet

I höst startar vi ett samarbete med Uppsala Universitet där vi tillsammans kommer utbilda instruktörer i IBIS – Inkluderande beteendestöd I Skolan.

Vad är IBIS-programmet?

IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan), utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS(School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).

Syftet med programmet är att erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer.

Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter.

Kontakta Malin Angberg, malin.angberg@psykologpartners.se eller Martin Karlberg, martin.karlberg@edu.uu.se för mer information om kursen.