Psykologpartners störst i Sverige på internetbaserad KBT-behandling

Digital KBT-behandling med dator, surfplatta eller mobil.

Med över 13 000 behandlingsprogram och 500 programstarter varje månad levererar Psykologpartners digital KBT-behandling till majoriteten av Sveriges regioner och landsting.

Psykologpartners har de senaste tio åren utvecklat, levererat och implementerat internetbaserade KBT-behandlingsprogram till majoriteten av Sveriges regioner och är nu Sveriges största leverantör av internetbaserade KBT-behandlingar.

Behandlingsprogrammen skapas och paketeras efter behov och ger individer verktyg och stöd i att hantera exempelvis ångest, nedstämdhet, sömnproblem, oro eller stress.

Sedan 2015 då den nationella plattformen Stöd och behandling lanserades har över 13 000 individer fått verktyg och stöd för ett bättre mående.

– Det känns väldigt motiverande och glädjande att vi kan bidra till ökad livskvalitet för så många personer, säger Johan Edbacken, Teamchef Digital psykologi. Men det hade inte gått att nå den här höga siffran utan gott samarbete med alla olika verksamheter och behandlare som visat stort engagemang och också utmanat och hjälpt oss att förbättra våra behandlingar och utbildningar.

– Det har varit en resa på över 10 år för att ta oss hit där vi är idag, säger Kristofer Vernmark, Affärsområdeschef för Klinisk & Digital psykologi. Vi ser enorma möjligheter att genom internetbaserade behandlingsprogram, digitala gruppbehandlingar, handledning via video och psykologisk design i digitala kanaler kunna nå ut med effektiva psykologiska metoder på ett enklare sätt.

– Tittar vi på våra utvärderingar visar de med tydlighet att det går att bedriva god vård på distans och att både patienter och behandlare kan bli hjälpta av fördelarna med behandling på valfri tid och plats, säger Johan Edbacken, Teamchef Digital psykologi. Det är dags att sluta prata om digital vård och börja prata om vård i en digital tid, fortsätter Kristofer.