Öppna utbildningar och specialistutbildningar för psykologer

Vi erbjuder öppna utbildningar för dig som arbetar i offentlig sektor inom till exempel skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst.

Vi erbjuder specialistkurser för dig som är psykolog samt flera grund- och fördjupningskurser (exempelvis Motiverande samtal (MI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Positivt beteendestöd (PBS) och internetbehandling med KBT.

 • star

  Motiverande samtal (MI)

  Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i Motiverande samtal (MI), med allt från några timmars presentation av vad MI är, till mer omfattande fördjupningskurser för personal som redan har grundutbildning. Vi erbjuder även handledning i metoden en tid efter utbildning för att underlätta implementering i arbetet.

 • autorenew

  Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

  Vi genomför olika typer av ACT-utbildningar. Både kortare teoretiska utbildningar och lite längre upplevelsebaserade varianter (Experiential Workshops).

  Självklart kan utbildningarna anpassas utifrån den målgrupp som ni jobbar med.