Utbildning

Sedan Psykologpartners grundades har vi gett utbildningar inom hela bredden av vår verksamhet. Våra specialister har både praktisk erfarenhet och är uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden. Vi ger både längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda utifrån organisationers behov.

 • Grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT

  En fyra terminer lång utbildning som ger grundläggande kompetens inom kognitiv beteendeterapi (motsvarar tidigare ”steg 1”).

  Läs mer!
 • Öppna utbildningar och specialistutbildningar för psykologer 

  I vårt utbud av öppna utbildningar hittar du utbildningar inom både teori och tillämpning av KBT, beteendeanalys och inlärningspsykologi. De här utbildningarna riktar sig mot dig som arbetar i offentlig sektor inom till exempel skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst

  Vi ger också bredd- och djupkurser inom flera specialiseringar och på flera platser i Sverige för psykologer.

  Läs mer!
 • Skräddarsydda utbildningar

  Vi genomför uppdragsutbildningar över hela Sverige och har kunder inom landsting, stat och kommun. Utbildningarna skräddarsys tillsammans med er utifrån era behov och önskemål.

  Läs mer!
Aktuella utbildningar att söka

Bli en bättre internetbehandlare- öka dina färdigheter i internetbehandling

Utbildningen riktar sig till dig som ska börja arbeta med Psykologpartners internetbaserade behandlingsprogram och vill öka din kunskap om hur man uppnår bästa möjliga resultat och följsamhet i en behandling. […]

Läs mer

Fördjupningskurs ACT – Att tillämpa ACT på sig själv

Utgångspunkten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att alla människor är sårbara för samma typ av psykologiska låsningar. Hos vissa leder dessa till omfattande lidande med psykiska besvär som […]

Läs mer

Fördjupningskurs ACT, ACT med barn och ungdomar, Göteborg

Är du nyfiken på hur man kan använda ACT i ditt arbete med barn och ungdomar? Vill du lära dig mer om hur man kan göra arbetet med ungdomar mer […]

Läs mer

Har du frågor om utbildningarna, eller önskar du en skräddarsydd utbildning till din arbetsplats?