Utbildning

Sedan Psykologpartners grundades har vi gett utbildningar inom hela bredden av vår verksamhet. Våra specialister har både praktisk erfarenhet och är uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden. Vi ger både längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda utifrån organisationers behov.

 • Grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT

  En fyra terminer lång utbildning som ger grundläggande kompetens inom kognitiv beteendeterapi (motsvarar tidigare ”steg 1”).

  Läs mer!
 • Öppna utbildningar och specialistutbildningar för psykologer 

  I vårt utbud av öppna utbildningar hittar du utbildningar inom både teori och tillämpning av KBT, beteendeanalys och inlärningspsykologi. De här utbildningarna riktar sig mot dig som arbetar i offentlig sektor inom till exempel skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst

  Vi ger också bredd- och djupkurser inom flera specialiseringar och på flera platser i Sverige för psykologer.

  Läs mer!
 • Skräddarsydda utbildningar

  Vi genomför uppdragsutbildningar över hela Sverige och har kunder inom landsting, stat och kommun. Utbildningarna skräddarsys tillsammans med er utifrån era behov och önskemål.

  Läs mer!
Aktuella utbildningar att söka

Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning

Välkommen till en utbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). En stor del av socialt arbete handlar om att handleda och stötta andra människor i professionella […]

Läs mer

Privat: Specialistkurs för psykologer: Utveckling av grupper och team

Kurskod: RA2362 Välkommen till vår specialistutbildning i grupputveckling för psykologer. Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs […]

Läs mer

Samtal och behandling på distans – Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet

Välkommen till en utbildningsdag för dig som vill utveckla din kunskap och dina färdigheter i digital kommunikation. Den tekniska utvecklingen för med sig otaliga möjligheter för vårdgivare och vårdtagare, förutsatt […]

Läs mer

Har du frågor om utbildningarna, eller önskar du en skräddarsydd utbildning till din arbetsplats?