Nyheter

Workshop för startups: Effektiva team

Team tillsammans sikta högt

Behöver du lära dig mer om hur du får effektiva team och vad som påverkar samarbete och om gruppers utveckling? Ser du ett behov av att bygga tillit och skapa tryggare och välfungerande grupper i ert växande företag? 

Den här workshoparna ger dig

Forskningsgrundad teori som ger kunskap kring team och teams utveckling, vikten av gott samarbete och vad man som ledare behöver tänka på i teamets olika faser.

Analys av det egna teamet man leder eller ingår i, samt insyn i de kriterier som krävs för att räknas som ett team.

Upplevelsebaserade övningar och tillämpningar av bland annat ledarrollens psykologiska flexibilitet.

Teorier och modeller med ett högt instruktionsvärde.

Deltagarnas egna goda erfarenheter, exempel och framgångsfaktorer för effektiva team identifieras.

Konsultens gedigna erfarenhet om hur man utvecklar ett effektivt team 

Upplägg och genomförande

Workshoparnas syfte är att ge ökade förutsättningar för ledare att generera och utöva ett effektivt teamarbete och att skapa incitament till att utveckla sin organisation.

Workshoparna riktar sig till dig i ett nystartat eller växande företag som är företagsledare, teamledare/utvecklare eller till dig som har en roll i företagets tillväxtfas där du bidrar till ett effektivt teamarbete.

Tid
Fredag 24/10–2019 kl. 8.30-12.30 – Anmäl dig innan den 4/10!
Tisdag 26/11–2019 kl. 8.30-12.30 – Anmäl dig innan den 1/11!

Pris
1 295 sek (exl. moms). Priset inkluderar fika och material

Plats
Malmö, lokal meddelas senare.

Anmäl dig till: anna.rattigan@psykologpartners.se.
För frågor: 072-362 82 62.

De här workshoparna hålls på svenska. Om det finns önskemål att få utbildning på engelska vid ett annat tillfälle så kontakta Anna Rattigan.

Anna är legitimerad psykolog och organisationspsykolog och har mer än tretton års erfarenhet i yrket och har erfarenhet av både offentlig och privat sektor samt ett stort intresse för ”startups” och företag under tillväxt.  

Grundkurser i ACT i Stockholm, Göteborg och Malmö

ljuspunkt bland mörker. Grundkurs I Acceptance and Commitment Therapy ACT

Många efterfrågar utbildning inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och därför har vi nu flera kursstarter till hösten. 

Vi på Psykologpartners erbjuder en mängd olika typer av utbildningar – grundkurser och specialistkurser samt Grundläggande psykoterapiutbildning. Vi kan hjälpa dig vässa dina kunskaper för arbetslivet inom de flesta fält inom beteendeterapi! 
Till hela vårt utbildningsutbud!

Vi vill särskilt lyfta fram vår grundkurs i ACT
Till hösten startar vi grundkurser i ACT i Stockholm, Göteborg och Malmö med våra kompetenta medarbetare Kristian Holmqvist, Cecilia Gustafsson och Kristoffer Pettersson. Alla är erfarna, kunniga och såklart legitimerade psykologer.

Om ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten inte vill ha, syftar ACT till att hjälpa klienten att agera mot självdefinierade livsvärden. 

Målsättningen med ACT är ökad psykologisk flexibilitet, vilket kännetecknas av just detta: en bättre förmåga att som medveten människa röra sig mot ett rikt och meningsfullt liv.

Läs mer om höstens grundkurser i ACT här!

Dags att söka till grundläggande psykoterapiutbildning?

Sommaren är här och med den alla sköna planer. Men om du vill planera din höst redan nu så vill vi tipsa om kommande tvååriga grundutbildning.

Kommande grundutbildning hålls både i Göteborg och i Umeå och startar våren 2020 med sista ansökningsdag den 22 november 2019. I Göteborg kommer utbildningen denna gång ha en ACT (Acceptance and Commitment Therapy)-profil.

Läs mer och ansök till Göteborg och Umeå här!

Smygpremiär av vårt nya behandlingsprogram ADHD-hjälpen

Den 23 maj på mässan Vitalis i Göteborg kommer David Brohede, Psykologpartners och Tina Brageborn, Usify, att dela med sig av sina erfarenheter vid framtagandet och skapandet av Psykologpartners nya behandlingsprogram ADHD-hjälpen.

Läs mer om föreläsningen!
Följ evenemanget på Facebook!

Vad är ADHD-hjälpen?
ADHD-hjälpen är ett behandlingsprogram utformat för verksamheter som vill stötta människor med adhd. Verktyget fungerar som en personlig ADHD-tränare som lyssnar, förstår och i tätt samarbete med vårdgivaren skapar en handlingsplan utifrån varje individs behov. Målet med tjänsten är att hjälpa personer med adhd till en fungerande vardag.

Det är ett internetbaserat behandlingsprogram som ger kunskap, färdigheter och verktyg till vuxna med ADHD. Det kompletterar befintliga vårdinsatser och möjliggör för verksamheter att erbjuda strukturerad och effektiv psykologisk behandling. Vårdpersonalen kan fungera som behandlarstöd under processen och lotsa användaren förbi svårigheter. Användarna kan spara och dela verktyg och kunskap till arbetsgivare och närstående.

Behandlingsprogrammet ADHD-hjälpen har tagits fram tillsammans med användarna, det vill säga personer med en ADHD-diagnos. Att kombinera ett användarcentrerat perspektiv med ett gediget forskningsunderlag och klinisk expertis har gett en enorm styrka i projektet, men det har också varit utmaningar i att arbeta behovsdrivet utan en känd lösning. Framför allt har det tvärdisciplinära arbetssättet där användare, ingenjörer, psykologer, tjänstedesigners och formgivare gemensamt har samverkat inneburit höga krav på kommunikation, tillit och öppenhet.

Projektet är ett samarbete mellan Psykologpartners och Usify med bl a projektstöd från PTS (Post och telestyrelsen).

Frukostseminarium den 25 april i Göteborg

Välkommen till frukostseminarium om effektiv gruppbehandling inom primärvården. Hur transdiagnostisk gruppbehandling kan minska väntetid för patient och förbättra en verksamhet.

Maria Lalos, leg. psykolog, Psykologpartners, delar sina erfarenheter från utveckling, implementering och arbete med metoden i just primärvård.

Seminariet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig till: Jonas.bretan@psykologpartners.se

Nu bjuder vi in till specialistkurs för psykologer

Även i år arrangerar vi specialistkurs för psykologer: Utveckling av team och grupper

Grupputveckling efterfrågas alltmer i dag då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Den här kursen ger en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling, konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team och en certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI).

Sista anmälningsdag 22 april 2019.

Läs mer om specialistkursen Utveckling av team och grupper här!

Psykologpartners söker psykolog till Norrköping

Nu behöver vi ytterligare en psykolog till vårt affärsområde Pedagogik & Utveckling. Vi söker dig med erfarenhet av arbete inom skola, kriminalvård, SiS, psykiatri eller boendeverksamheter.