Psykologpartners ingår långsiktigt partnerskap med Broviken

Psykologpartners tar in Broviken Gruppen AB som ny strategisk huvudägare. Målet med affären är att stärka vår position och vidareutveckla tjänster och metoder inom digital- och klinisk psykologi, pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap. - Nu tar vi fart mot något nytt och spännande tillsammans med en partner som delar vår värdegrund,” säger [...]

2020-12-22|

Nytt utbildningskoncept inom Smärta hos Psykologpartners

Psykologerna Annika Fridén och Ulrika Ermedahl Bydairk på Psykologpartners såg att det fanns en efterfrågan på utbildningar som fokuserar på smärta, från olika professioner, från primärvård till specialistvård. Med sin mångåriga erfarenhet skapade de därför ett utbildningspaket med fristående kurser för tvärprofessionella team. Okunskap och myter kring smärta Långvarig smärta är ett [...]

2020-11-26|

Psykologpartners startar ny omgång Grundläggande psykoterapiutbildning

Den 1 februari 2021 startar tvåårig grundutbildning i KBT i Linköping. Det är en Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 4 terminer. Linköping; VT 21 – fysiska träffar Introduktionsföreläsning Välkommen till Introduktionsföreläsning  Zoom 22 oktober kl 16:00-17.30; du som är nyfiken på kursen, dess upplägg och på hur en föreläsning kan gå till. Klicka på länken ovan [...]

2020-10-13|

Ny universitetsutbildning ska öka trygghet och studiero i skolan

IBIS går hand i hand med elevhälsans uppdrag och har ett stort forskningsstöd. Den har visat sig leda till lugnare klassrum med minskad frånvaro, minskad mobbning och förbättrade skolprestationer. Tre av tio elever i femman upplever att andra elever stör dem på lektionerna och i nian är det sex av tio elever som störs av [...]

2020-09-08|

Till dig som är kund hos oss

Det är fortsatt speciella tider som råder. Spridningen av Covid-19 får effekter för företag, individer, anhöriga och samhällsmedborgare. Det är i lägen som detta extra viktigt att gå tillbaka till vad som är viktigast för oss alla. Att vi från alla håll i samhället hjälps åt i en situation som denna kommer vara helt avgörande.Just [...]

2020-08-25|