Nyheter

Nu finns resultatsäkert verktyg för att utveckla chefer och organisationer och som gör dig till en attraktiv, relevant arbetsgivare nu och i framtiden

Chefoskopet hjälper dig göra det nödvändiga jobbet för att få en effektiv organisation, kunna göra skillnad för kommuninvånarna/brukarna och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Chefoskopet ger stöd i att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar så att de kan utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Detta är betydelsefullt för chefen och medarbetaren, arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet. Och resultatet påverkar både de man finns till för och kostnaderna.

Att som arbetsgivare erbjuda en frisk och fungerande arbetsplats är det som i framtiden kommer avgöra huruvida man är en attraktiv arbetsgivare eller inte.

Resultatet av forskningen gjord i samband med Chefoskopet visar tydligt att just detta är avgörande. Läs mer om forskningen bakom här!

Att processleda är ett utmanande och viktigt uppdrag
Alla större förändringsarbeten kräver en god förankring hos ledning. Här berättar Susanne Rådqvist, organisationspsykolog om vikten av processledning.

Att processleda är ett utmanande och viktigt uppdrag. Här avgörs vilken effekten i genomförandet blir. Genom vår gedigna kunskap och erfarenhet bidrar vi till att sätta forskningen och verktyget Chefoskopet i samband med alla andra organisatoriska hänsyn såsom organisationsstrukturer, förändringsarbete, ledarskap, arbetsgrupper och team, motivation och medarbetare.

Vi på Psykologpartners hjälper dig facilitera och processleder själva genomförandet.

För att veta mer om Chefoskopet och om hur du kan utveckla din verksamhet för framtiden, kontakta oss på Psykologpartners.

Resultatet från verksamheter som använt Chefoskopet
Psykologpartners fick förtroendet att delta som samarbetspartner och att processleda kommunledningsgrupper från Lomma, Kävlinge och Burlövs kommun.

Här kan du ta del av deras tankar efter arbetet:

Här kan du läsa mer om Chefoskopet!

Kontakta oss om du vill veta mera eller diskutera förutsättningslöst.

Nu presenterar vi vårens utbildningsutbud för 2020

Vårens kursstarter ges på flera orter och handleds av kunniga och erfarna psykologer som alla kan exemplifiera teori med praktik. 

pennor KBT

Nu presenterar vi våra populära utbildningar, grund, – fördjupnings och specialistutbildningar, med kursstarter våren 2020. 

Ett axplock ur utbildningskatalogen: 
– Flera olika utbildningar i internetbehandling på olika orter i Sverige 
– Grundkurs och fördjupningskurs i MI (Motiverande samtal) och chefskursen; Verktyg för ett transformerande ledarskap. 
– Grund- och fördjupningskurs i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
– Specialistutbildningen Specialistkurs Processbaserad KBT – från teori till praktik.

Vi har sedan verksamhetsstart gett utbildningar till privatpersoner, företag och organisationer. Våra utbildningsdeltagare finns bl a inom skolhälsovård, chefs- och organisationsutveckling samt bland psykologer.

De handledande specialisterna har både praktisk erfarenhet och är uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden. Psykologpartnersolika organisationers behov. 

Läs mer om Psykologpartners mångfald av utbildningar inom pedagogik, organisationsutveckling och psykologi.

Lär dig psykologisk trygghet i ledarskap

Den 29 november arrangerar vi ett frukostseminarium om organisatorisk tillit – psykologisk trygghet.

På det här frukostseminariet presenterar vi vad begreppet tillit i organisationer och team innebär och hur det påverkar alltifrån produktion och resultat, till innovation och sjukskrivningstal. 

För några år sedan genomförde Google en omfattande studie på 180 team där man ville identifiera vad som utmärker de mest framgångsrika teamen. Forskare tittade på över 250 olika faktorer såsom personlighet, kompetens, uppgift, förutsättningar, med mera.

Resultatet blev något helt annat än vad man förväntade sig: organisatorisk tillit – psychological safety – var den enskilt viktigaste faktorn för framgång. 

Du får möta våra erfarna organisationspsykologer Hera Ågren och Susanne Rådqvist som delar med sig av sina konkreta erfarenheter kring hur de arbetar med tillit i team och organisationer.

 Efter seminariet är du välkommen att stanna kvar en stund och prata tillit, trygghet och andra organisationsutmaningar.

Välkommen!

Anmäl dig till: hera.agren@psykologpartners.se

Tid:
29/11 kl (07.30) 08.00-09.00

Plats:
Clarion Hotell, Engelbrektsgatan 16, Malmö

Rapport: Utvärdering av KBT-handledning inom psykiatrin

Unik rapport om effekten av handledning i psykiatrisk verksamhet i samarbete med samtliga behandlare med KBT-kompetens inom Region Gävleborg.

Psykologpartners Klinisk & Digital psykologi har tillsammans med Gävleborgs vuxenpsykiatri sammanfattat resultatet av det s.k Gävleborgsprojektet i en unik undersökning kring effekten av KBT-handledning inom psykiatrin.

Idag finns förhållandevis lite forskning kring nyttan man kan se av handledningsinsatser på terapeuters kompetens samt deras klienters förbättring (Milne et al, 2011; Bates, 2013). Detta projekt är därför unikt i sitt slag att utvärdera KBT-handledning genom ett stort antal utfallsvariabler hos terapeuten och dennes klienter.

Resultaten visade att samtliga terapeutfärdigheter förbättrades under handledningen, varav förmågan att göra fallkonceptualiseringar förbättrades signifikant över de två första mättillfällena.

Ladda ned rapporten här!
Utvärdering av KBT-handledning inom psykiatrin

Nyligen presenterade Anna Sundqvist, verksamhetschef, Gävleborgs vuxenpsykiatri och Elin Wesslander, Teamchef och leg. psykolog, Psykologpartners, resultatet av projektet under rubriken “Handledning som gör skillnad – fungerande kompetenshöjning i psykiatrin” på det nationella Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin. Nätverket drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och deltagarna representerade landets 21 regioner.


Utvärdering utförd av Sim Jamil, leg psykolog, Victoria Blom, leg psykolog, PhD.

Vill du veta mera, kontakta Elin Wesslander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.

Adhd-hjälpen – ny internetbehandling för vuxna med adhd

adhd hjälpen behandlingsprogram

Psykologpartners släpper ett nytt behandlingsprogram för de cirka 200 000 vuxna med adhd som finns i Sverige. Det här blir det sjunde digitala behandlingsprogrammet för privatpersoner från Psykologpartners.

Ungefär tre procent av Sveriges vuxna befolkning har adhd[1], men det är långt ifrån alla som söker, och får, hjälp. Mycket av det stöd för adhd som finns tillgängligt idag är främst utvecklat mot barn och unga. 

–  Många öppenvårdspsykiatriska enheter vill kunna erbjuda ett bredare behandlingsutbud. Forskningen pekar också på att detta är det bästa[2]. Vi tror att internetbaserad psykologisk behandling kan stärka befintliga vårdinsatser för målgruppen, och i längden bidra till ökad livskvalitet, säger David Brohede, leg. psykolog och projektledare, Psykologpartners.

Adhd-hjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som ger kunskap, färdigheter och verktyg till vuxna med adhd. Det kompletterar befintliga vårdinsatser och möjliggör för verksamheter att erbjuda strukturerad och effektiv psykologisk behandling. Vårdpersonalen kan fungera som behandlarstöd under processen och lotsa användaren förbi svårigheter. 

I utvecklingsarbetet med det nya behandlingsprogrammet har man samarbetat med individer med adhd-diagnos och kombinerat ett användarcentrerat perspektiv med gediget forskningsunderlag och klinisk expertis, vilket varit en av projektets styrkor.

Adhd-hjälpen är ett samarbete mellan Psykologpartners, designföretaget Usify och Eget förlag, med stöd av PTS (Post- och telestyrelsen).

Dessa är Psykologpartners digitala behandlingsprogram:

Adhd-hjälpen, Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen, Sovhjälpen, Ångesthjälpen, Ångesthjälpen Ung. 


[1] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-21.pdf

[2] Kooij, S. J. J., Bejerot, S., Blackwell, A., Caci, H., Casas-Brugué, M., Carpentier, P. J., et al. (2010). European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry, 10(1), 67. http://doi.org/10.1186/1471-244X-10-67

Ledarskapsfighten – en frukostdebatt

Transformativt ledarskap? LMX-teori? Visionärt ledarskap? Destruktivt ledarskap? Inget ledarskap? Beteendeperspektiv? Teorierna är många men vad karakteriserar egentligen funktionellt ledarskap? 

Psykologpartners Organisation & Ledarskap bjuder nu in till två frukostseminarium för att dela med oss av vad man inom forskning förespråkar för typ av ledarskap. Ibland möts vi av motsägelsefulla forskningsresultat…

Vi hoppas på en interaktiv och lärorik frukostträff tillsammans med intresserade! Vi bjuder även på frukostmacka, välkommen!

Tid och plats:
15 november kl 8-9
Repslagaregatan 3, Norrköping – ANMÄL DIG HÄR

29 november kl 8-9
Sankt Larsgatan 30, Linköping – ANMÄL DIG HÄR

Att använda självledarskap som chef för att hålla i ett föränderligt arbetsliv.

Kom och lyssna till erfarenheter, aktuella forskningsrön och lär dig mer om hur du ska hålla som ledare i ett föränderligt arbetsliv. Umeå, 14 november.

ledarskap tillsammans i skyn
Att hålla och fungera som ledare med höga krav, högt tempo och stor komplexitet.

Dagens arbetsliv utmärks av höga krav, högt tempo, komplexitet och en snabb teknikutveckling där många kämpar med att känna sig tillräckliga. ”Flexibel, förändringsvillig, driven, lösningsfokuserad, kommunikativ och bra på att samarbeta” Det är beskrivningar som vi känner igen i sökandet efter nya ledare och medarbetare.

Trenden är tydlig i Sverige. Många vill bli ledare, få ledare stannar kvar i sin roll och ohälsan ökar.

Hur ska vi kunna, orka och vilja leda över tid?

Den senaste forskningen lyfter fram faktorer som självmedkänsla och att sätta gränser som viktiga för hållbarhet för ledare. Ökad kunskap inom området och konkreta verktyg för ledare kan hjälpa organisationer att arbeta mer effektivt och hållbart över tid samt gynna medarbetares välbefinnande.  

Föreläsare är Maria Lalos och Johanna Rådeström, psykologer på Psykologpartners, med både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet kring ämnet.

Tid:
Den 14 november
Kl 07.30 Frukost
Kl 08.00-09.00
Stanna gärna och diskutera organisatoriska utmaningar med oss!

Plats:
P5, Väven, Storgatan 46, UMEÅ
Visa karta

Seminariet är kostnadsfritt.

Vi behöver din anmälan senast den 4 november
Anmäl dig här!

Där det finns människor, finns konflikter

Hur omvandlar man och hanterar konflikter så att de bidrar till utveckling?

Välkommen på Frukostseminarium den 6 november i Göteborg: Det handlar inte om, eller hur, konflikter kan uppstå, utan om hur vi hanterar dem för att omvandla dem till källflöden för organisatorisk utveckling.

Vi har lång erfarenhet av att stötta verksamheter i konflikthantering och den 6 november bjuder Psykologpartners Organisation & Ledarskap på lärdomar, kaffe och macka.

Tid:
Den 6 november
Kl 07.30 Frukost
Kl 07.45 – 08.45 Seminarium

Plats:
Psykologpartners, Viktoriagatan 3, Göteborg.

Anmäl dig senast den 1/11 till: maria.andersson@psykologpartners.se

Varmt välkommen!

Psykologpartners störst i Sverige på internetbaserad KBT-behandling

Digital KBT-behandling med dator, surfplatta eller mobil.

Med över 13 000 behandlingsprogram och 500 programstarter varje månad levererar Psykologpartners digital KBT-behandling till majoriteten av Sveriges regioner och landsting.

Psykologpartners har de senaste tio åren utvecklat, levererat och implementerat internetbaserade KBT-behandlingsprogram till majoriteten av Sveriges regioner och är nu Sveriges största leverantör av internetbaserade KBT-behandlingar.

Behandlingsprogrammen skapas och paketeras efter behov och ger individer verktyg och stöd i att hantera exempelvis ångest, nedstämdhet, sömnproblem, oro eller stress.

Sedan 2015 då den nationella plattformen Stöd och behandling lanserades har över 13 000 individer fått verktyg och stöd för ett bättre mående.

– Det känns väldigt motiverande och glädjande att vi kan bidra till ökad livskvalitet för så många personer, säger Johan Edbacken, Teamchef Digital psykologi. Men det hade inte gått att nå den här höga siffran utan gott samarbete med alla olika verksamheter och behandlare som visat stort engagemang och också utmanat och hjälpt oss att förbättra våra behandlingar och utbildningar.

– Det har varit en resa på över 10 år för att ta oss hit där vi är idag, säger Kristofer Vernmark, Affärsområdeschef för Klinisk & Digital psykologi. Vi ser enorma möjligheter att genom internetbaserade behandlingsprogram, digitala gruppbehandlingar, handledning via video och psykologisk design i digitala kanaler kunna nå ut med effektiva psykologiska metoder på ett enklare sätt.

– Tittar vi på våra utvärderingar visar de med tydlighet att det går att bedriva god vård på distans och att både patienter och behandlare kan bli hjälpta av fördelarna med behandling på valfri tid och plats, säger Johan Edbacken, Teamchef Digital psykologi. Det är dags att sluta prata om digital vård och börja prata om vård i en digital tid, fortsätter Kristofer.