Nyheter

Lär dig psykologisk trygghet i ledarskap

Den 29 november arrangerar vi ett frukostseminarium om organisatorisk tillit – psykologisk trygghet.

På det här frukostseminariet presenterar vi vad begreppet tillit i organisationer och team innebär och hur det påverkar alltifrån produktion och resultat, till innovation och sjukskrivningstal. 

För några år sedan genomförde Google en omfattande studie på 180 team där man ville identifiera vad som utmärker de mest framgångsrika teamen. Forskare tittade på över 250 olika faktorer såsom personlighet, kompetens, uppgift, förutsättningar, med mera.

Resultatet blev något helt annat än vad man förväntade sig: organisatorisk tillit – psychological safety – var den enskilt viktigaste faktorn för framgång. 

Du får möta våra erfarna organisationspsykologer Hera Ågren och Susanne Rådqvist som delar med sig av sina konkreta erfarenheter kring hur de arbetar med tillit i team och organisationer.

 Efter seminariet är du välkommen att stanna kvar en stund och prata tillit, trygghet och andra organisationsutmaningar.

Välkommen!

Anmäl dig till: hera.agren@psykologpartners.se

Tid:
29/11 kl (07.30) 08.00-09.00

Plats:
Clarion Hotell, Engelbrektsgatan 16, Malmö

Rapport: Utvärdering av KBT-handledning inom psykiatrin

Unik rapport om effekten av handledning i psykiatrisk verksamhet i samarbete med samtliga behandlare med KBT-kompetens inom Region Gävleborg.

Psykologpartners Klinisk & Digital psykologi har tillsammans med Gävleborgs vuxenpsykiatri sammanfattat resultatet av det s.k Gävleborgsprojektet i en unik undersökning kring effekten av KBT-handledning inom psykiatrin.

Idag finns förhållandevis lite forskning kring nyttan man kan se av handledningsinsatser på terapeuters kompetens samt deras klienters förbättring (Milne et al, 2011; Bates, 2013). Detta projekt är därför unikt i sitt slag att utvärdera KBT-handledning genom ett stort antal utfallsvariabler hos terapeuten och dennes klienter.

Resultaten visade att samtliga terapeutfärdigheter förbättrades under handledningen, varav förmågan att göra fallkonceptualiseringar förbättrades signifikant över de två första mättillfällena.

Ladda ned rapporten här!
Utvärdering av KBT-handledning inom psykiatrin

Nyligen presenterade Anna Sundqvist, verksamhetschef, Gävleborgs vuxenpsykiatri och Elin Wesslander, Teamchef och leg. psykolog, Psykologpartners, resultatet av projektet under rubriken “Handledning som gör skillnad – fungerande kompetenshöjning i psykiatrin” på det nationella Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin. Nätverket drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och deltagarna representerade landets 21 regioner.


Utvärdering utförd av Sim Jamil, leg psykolog, Victoria Blom, leg psykolog, PhD.

Vill du veta mera, kontakta Elin Wesslander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.

Adhd-hjälpen – ny internetbehandling för vuxna med adhd

adhd hjälpen behandlingsprogram

Psykologpartners släpper ett nytt behandlingsprogram för de cirka 200 000 vuxna med adhd som finns i Sverige. Det här blir det sjunde digitala behandlingsprogrammet för privatpersoner från Psykologpartners.

Ungefär tre procent av Sveriges vuxna befolkning har adhd[1], men det är långt ifrån alla som söker, och får, hjälp. Mycket av det stöd för adhd som finns tillgängligt idag är främst utvecklat mot barn och unga. 

–  Många öppenvårdspsykiatriska enheter vill kunna erbjuda ett bredare behandlingsutbud. Forskningen pekar också på att detta är det bästa[2]. Vi tror att internetbaserad psykologisk behandling kan stärka befintliga vårdinsatser för målgruppen, och i längden bidra till ökad livskvalitet, säger David Brohede, leg. psykolog och projektledare, Psykologpartners.

Adhd-hjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som ger kunskap, färdigheter och verktyg till vuxna med adhd. Det kompletterar befintliga vårdinsatser och möjliggör för verksamheter att erbjuda strukturerad och effektiv psykologisk behandling. Vårdpersonalen kan fungera som behandlarstöd under processen och lotsa användaren förbi svårigheter. 

I utvecklingsarbetet med det nya behandlingsprogrammet har man samarbetat med individer med adhd-diagnos och kombinerat ett användarcentrerat perspektiv med gediget forskningsunderlag och klinisk expertis, vilket varit en av projektets styrkor.

Adhd-hjälpen är ett samarbete mellan Psykologpartners, designföretaget Usify och Eget förlag, med stöd av PTS (Post- och telestyrelsen).

Dessa är Psykologpartners digitala behandlingsprogram:

Adhd-hjälpen, Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen, Sovhjälpen, Ångesthjälpen, Ångesthjälpen Ung. 


[1] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-21.pdf

[2] Kooij, S. J. J., Bejerot, S., Blackwell, A., Caci, H., Casas-Brugué, M., Carpentier, P. J., et al. (2010). European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry, 10(1), 67. http://doi.org/10.1186/1471-244X-10-67

Ledarskapsfighten – en frukostdebatt

Transformativt ledarskap? LMX-teori? Visionärt ledarskap? Destruktivt ledarskap? Inget ledarskap? Beteendeperspektiv? Teorierna är många men vad karakteriserar egentligen funktionellt ledarskap? 

Psykologpartners Organisation & Ledarskap bjuder nu in till två frukostseminarium för att dela med oss av vad man inom forskning förespråkar för typ av ledarskap. Ibland möts vi av motsägelsefulla forskningsresultat…

Vi hoppas på en interaktiv och lärorik frukostträff tillsammans med intresserade! Vi bjuder även på frukostmacka, välkommen!

Tid och plats:
15 november kl 8-9
Repslagaregatan 3, Norrköping – ANMÄL DIG HÄR

29 november kl 8-9
Sankt Larsgatan 30, Linköping – ANMÄL DIG HÄR

Att använda självledarskap som chef för att hålla i ett föränderligt arbetsliv.

Kom och lyssna till erfarenheter, aktuella forskningsrön och lär dig mer om hur du ska hålla som ledare i ett föränderligt arbetsliv. Umeå, 14 november.

ledarskap tillsammans i skyn
Att hålla och fungera som ledare med höga krav, högt tempo och stor komplexitet.

Dagens arbetsliv utmärks av höga krav, högt tempo, komplexitet och en snabb teknikutveckling där många kämpar med att känna sig tillräckliga. ”Flexibel, förändringsvillig, driven, lösningsfokuserad, kommunikativ och bra på att samarbeta” Det är beskrivningar som vi känner igen i sökandet efter nya ledare och medarbetare.

Trenden är tydlig i Sverige. Många vill bli ledare, få ledare stannar kvar i sin roll och ohälsan ökar.

Hur ska vi kunna, orka och vilja leda över tid?

Den senaste forskningen lyfter fram faktorer som självmedkänsla och att sätta gränser som viktiga för hållbarhet för ledare. Ökad kunskap inom området och konkreta verktyg för ledare kan hjälpa organisationer att arbeta mer effektivt och hållbart över tid samt gynna medarbetares välbefinnande.  

Föreläsare är Maria Lalos och Johanna Rådeström, psykologer på Psykologpartners, med både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet kring ämnet.

Tid:
Den 14 november
Kl 07.30 Frukost
Kl 08.00-09.00
Stanna gärna och diskutera organisatoriska utmaningar med oss!

Plats:
P5, Väven, Storgatan 46, UMEÅ
Visa karta

Seminariet är kostnadsfritt.

Vi behöver din anmälan senast den 4 november
Anmäl dig här!

Där det finns människor, finns konflikter

Hur omvandlar man och hanterar konflikter så att de bidrar till utveckling?

Välkommen på Frukostseminarium den 6 november i Göteborg: Det handlar inte om, eller hur, konflikter kan uppstå, utan om hur vi hanterar dem för att omvandla dem till källflöden för organisatorisk utveckling.

Vi har lång erfarenhet av att stötta verksamheter i konflikthantering och den 6 november bjuder Psykologpartners Organisation & Ledarskap på lärdomar, kaffe och macka.

Tid:
Den 6 november
Kl 07.30 Frukost
Kl 07.45 – 08.45 Seminarium

Plats:
Psykologpartners, Viktoriagatan 3, Göteborg.

Anmäl dig senast den 1/11 till: maria.andersson@psykologpartners.se

Varmt välkommen!

Psykologpartners störst i Sverige på internetbaserad KBT-behandling

Digital KBT-behandling med dator, surfplatta eller mobil.

Med över 13 000 behandlingsprogram och 500 programstarter varje månad levererar Psykologpartners digital KBT-behandling till majoriteten av Sveriges regioner och landsting.

Psykologpartners har de senaste tio åren utvecklat, levererat och implementerat internetbaserade KBT-behandlingsprogram till majoriteten av Sveriges regioner och är nu Sveriges största leverantör av internetbaserade KBT-behandlingar.

Behandlingsprogrammen skapas och paketeras efter behov och ger individer verktyg och stöd i att hantera exempelvis ångest, nedstämdhet, sömnproblem, oro eller stress.

Sedan 2015 då den nationella plattformen Stöd och behandling lanserades har över 13 000 individer fått verktyg och stöd för ett bättre mående.

– Det känns väldigt motiverande och glädjande att vi kan bidra till ökad livskvalitet för så många personer, säger Johan Edbacken, Teamchef Digital psykologi. Men det hade inte gått att nå den här höga siffran utan gott samarbete med alla olika verksamheter och behandlare som visat stort engagemang och också utmanat och hjälpt oss att förbättra våra behandlingar och utbildningar.

– Det har varit en resa på över 10 år för att ta oss hit där vi är idag, säger Kristofer Vernmark, Affärsområdeschef för Klinisk & Digital psykologi. Vi ser enorma möjligheter att genom internetbaserade behandlingsprogram, digitala gruppbehandlingar, handledning via video och psykologisk design i digitala kanaler kunna nå ut med effektiva psykologiska metoder på ett enklare sätt.

– Tittar vi på våra utvärderingar visar de med tydlighet att det går att bedriva god vård på distans och att både patienter och behandlare kan bli hjälpta av fördelarna med behandling på valfri tid och plats, säger Johan Edbacken, Teamchef Digital psykologi. Det är dags att sluta prata om digital vård och börja prata om vård i en digital tid, fortsätter Kristofer.

#digitalpsykologi

För oss på Psykologpartners är det viktigt att våga vara modig och bejaka utveckling. Vi tror vi kan bidra bättre och mer på det sättet.

Nyligen hade nätverket Digitala Psykologer en träff där man tog upp frågor som  IKBT, psykolog via video, VR, beteendeförändring med hjälp av digitala verktyg, nya karriärvägar för psykologer och digital screening/testning.

Psykologpartners Kristofer Vernmark på nätverksträff för Digitala Psykologer.

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde både i psykologers yrkesutövande och för deras klienter, patienter och olika kundgrupper.

Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Är du nyfiken? Följ hashtaggen #digitalpsykologi i sociala medier.

Här kan du läsa mer om nätverket Digitala Psykologer hos Sveriges Psykologförbund.

Psykologpartners utvecklar nya digitala tjänster för att hjälpa konsumenter att spara energi

Med psykologisk design och expertis kring beteendevetenskap är Psykologpartners en samarbetspart i projektet ”Vägvisaren” som ska leverera kommersialiseringsbara lösningar för energibolag både i Sverige och internationellt, för att motivera konsumenter att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbete.

– Med hjälp av psykologisk design skapar vi möjligheter till ett bättre och hållbarare samhälle. Vi har i över 10 års tid arbetat med beteendeförändring för ökad psykisk hälsa via digitala kanaler och nu tar vi steget vidare till att arbeta med hållbarhet och beteendeförändring ur ett ännu större perspektiv, säger Kristofer Vernmark, affärsområdeschef på Psykologpartners. 

Det är Energimyndighetens ”Programmet design för energieffektiv vardag” som tilldelar medel och uppdrar åt Indentive Operations, Umeå Energi, Psykologpartners och Linköpings universitet att utveckla nya digitala tjänster för energibesparing och hållbarhet. 

Man bedömer möjligheterna som mycket goda att kunna leverera innovativa lösningar för energibolag att skapa både nya intäkter och nya verktyg för att främja sin lokala position samt att bidra till att stärka Sveriges roll som internationellt ledande inom hållbarhetsfrågor. 

I Energimyndighetens beslut lyfter man särskilt fram projektets nyskapande att kombinera tjänster som kan samverka på ett nytt sätt och projektets energi-, beteende- och designrelevans samt den kompetens som den samlade projektgruppen besitter och som man har tilltro till ska kunna uppnå målen. 

– Indentives initiativ att skapa ett koncept där psykologisk kunskap och modern teknik integreras var något vi genast lockades av. Dessutom gör den nära kopplingen till forskning och elbolagens vardag att vi har stor tilltro till att detta samarbete kan leda till en lösning som faktiskt gör skillnad, fortsätter Kristofer.

Kan man ha en känslomässig upplevelse på distans – debatt om onlinepsykologi

I Psykologtidningen den 28 juni 2019 öppnar Britt Skeppstad Lindqvist en debatt där hon menar att onlineterapi behöver granskas och att terapiformen är det största paradigmskifte som ägt rum inom psykoterapin.

Hon menar att den fysiska distansen mellan terapeut och patient är avgörande för att själva terapin ska fungera på ett professionellt sätt och att vården, i sin iver att effektivisera och endast titta på ekonomin, valt kvantitet istället för kvalitet.

Läs Britt Skeppstad Lindqvists debattinlägg!

I veckan svarade Kristofer Vernmark, affärsområdeschef på Psykologpartners, att han omfamnar paradigmskiftet och menar att det har möjliggjort utveckling och förfining av metoderna till både patientens och terapeutens gagn.

Han menar att Britt Skeppstad Lindqvist bl a har missat att det pågått 20 års forskning kring internetbaserad behandling, att hon klumpar ihop många olika sorters terapi till en och samma – “onlineterapi” – och att man dessutom kan kombinera de olika metoderna, för patientens och behandlingens bästa.

“Utgångspunkten att människor inte kan skapa relationer eller ha känslomässiga upplevelser på distans eller i digitalt format är helt orimlig och hopplöst omodern.”

Läs Kristofer Vernmarks debattsvar!