Nyheter

Att använda självledarskap som chef för att hålla i ett föränderligt arbetsliv.

Kom och lyssna till erfarenheter, aktuella forskningsrön och lär dig mer om hur du ska hålla som ledare i ett föränderligt arbetsliv. Umeå, 14 november.

ledarskap tillsammans i skyn
Att hålla och fungera som ledare med höga krav, högt tempo och stor komplexitet.

Dagens arbetsliv utmärks av höga krav, högt tempo, komplexitet och en snabb teknikutveckling där många kämpar med att känna sig tillräckliga. ”Flexibel, förändringsvillig, driven, lösningsfokuserad, kommunikativ och bra på att samarbeta” Det är beskrivningar som vi känner igen i sökandet efter nya ledare och medarbetare.

Trenden är tydlig i Sverige. Många vill bli ledare, få ledare stannar kvar i sin roll och ohälsan ökar.

Hur ska vi kunna, orka och vilja leda över tid?

Den senaste forskningen lyfter fram faktorer som självmedkänsla och att sätta gränser som viktiga för hållbarhet för ledare. Ökad kunskap inom området och konkreta verktyg för ledare kan hjälpa organisationer att arbeta mer effektivt och hållbart över tid samt gynna medarbetares välbefinnande.  

Föreläsare är Maria Lalos och Johanna Rådeström, psykologer på Psykologpartners, med både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet kring ämnet.

Tid:
Den 14 november
Kl 07.30 Frukost
Kl 08.00-09.00
Stanna gärna och diskutera organisatoriska utmaningar med oss!

Plats:
P5, Väven, Storgatan 46, UMEÅ
Visa karta

Seminariet är kostnadsfritt.

Vi behöver din anmälan senast den 4 november
Anmäl dig här!

Där det finns människor, finns konflikter

Hur omvandlar man och hanterar konflikter så att de bidrar till utveckling?

Välkommen på Frukostseminarium den 6 november i Göteborg: Det handlar inte om, eller hur, konflikter kan uppstå, utan om hur vi hanterar dem för att omvandla dem till källflöden för organisatorisk utveckling.

Vi har lång erfarenhet av att stötta verksamheter i konflikthantering och den 6 november bjuder Psykologpartners Organisation & Ledarskap på lärdomar, kaffe och macka.

Tid:
Den 6 november
Kl 07.30 Frukost
Kl 07.45 – 08.45 Seminarium

Plats:
Psykologpartners, Viktoriagatan 3, Göteborg.

Anmäl dig senast den 1/11 till: maria.andersson@psykologpartners.se

Varmt välkommen!

Psykologpartners störst i Sverige på internetbaserad KBT-behandling

Digital KBT-behandling med dator, surfplatta eller mobil.

Med över 13 000 behandlingsprogram och 500 programstarter varje månad levererar Psykologpartners digital KBT-behandling till majoriteten av Sveriges regioner och landsting.

Psykologpartners har de senaste tio åren utvecklat, levererat och implementerat internetbaserade KBT-behandlingsprogram till majoriteten av Sveriges regioner och är nu Sveriges största leverantör av internetbaserade KBT-behandlingar.

Behandlingsprogrammen skapas och paketeras efter behov och ger individer verktyg och stöd i att hantera exempelvis ångest, nedstämdhet, sömnproblem, oro eller stress.

Sedan 2015 då den nationella plattformen Stöd och behandling lanserades har över 13 000 individer fått verktyg och stöd för ett bättre mående.

– Det känns väldigt motiverande och glädjande att vi kan bidra till ökad livskvalitet för så många personer, säger Johan Edbacken, Teamchef Digital psykologi. Men det hade inte gått att nå den här höga siffran utan gott samarbete med alla olika verksamheter och behandlare som visat stort engagemang och också utmanat och hjälpt oss att förbättra våra behandlingar och utbildningar.

– Det har varit en resa på över 10 år för att ta oss hit där vi är idag, säger Kristofer Vernmark, Affärsområdeschef för Klinisk & Digital psykologi. Vi ser enorma möjligheter att genom internetbaserade behandlingsprogram, digitala gruppbehandlingar, handledning via video och psykologisk design i digitala kanaler kunna nå ut med effektiva psykologiska metoder på ett enklare sätt.

– Tittar vi på våra utvärderingar visar de med tydlighet att det går att bedriva god vård på distans och att både patienter och behandlare kan bli hjälpta av fördelarna med behandling på valfri tid och plats, säger Johan Edbacken, Teamchef Digital psykologi. Det är dags att sluta prata om digital vård och börja prata om vård i en digital tid, fortsätter Kristofer.

#digitalpsykologi

För oss på Psykologpartners är det viktigt att våga vara modig och bejaka utveckling. Vi tror vi kan bidra bättre och mer på det sättet.

Nyligen hade nätverket Digitala Psykologer en träff där man tog upp frågor som  IKBT, psykolog via video, VR, beteendeförändring med hjälp av digitala verktyg, nya karriärvägar för psykologer och digital screening/testning.

Psykologpartners Kristofer Vernmark på nätverksträff för Digitala Psykologer.

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde både i psykologers yrkesutövande och för deras klienter, patienter och olika kundgrupper.

Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Är du nyfiken? Följ hashtaggen #digitalpsykologi i sociala medier.

Här kan du läsa mer om nätverket Digitala Psykologer hos Sveriges Psykologförbund.

Psykologpartners utvecklar nya digitala tjänster för att hjälpa konsumenter att spara energi

Med psykologisk design och expertis kring beteendevetenskap är Psykologpartners en samarbetspart i projektet ”Vägvisaren” som ska leverera kommersialiseringsbara lösningar för energibolag både i Sverige och internationellt, för att motivera konsumenter att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbete.

– Med hjälp av psykologisk design skapar vi möjligheter till ett bättre och hållbarare samhälle. Vi har i över 10 års tid arbetat med beteendeförändring för ökad psykisk hälsa via digitala kanaler och nu tar vi steget vidare till att arbeta med hållbarhet och beteendeförändring ur ett ännu större perspektiv, säger Kristofer Vernmark, affärsområdeschef på Psykologpartners. 

Det är Energimyndighetens ”Programmet design för energieffektiv vardag” som tilldelar medel och uppdrar åt Indentive Operations, Umeå Energi, Psykologpartners och Linköpings universitet att utveckla nya digitala tjänster för energibesparing och hållbarhet. 

Man bedömer möjligheterna som mycket goda att kunna leverera innovativa lösningar för energibolag att skapa både nya intäkter och nya verktyg för att främja sin lokala position samt att bidra till att stärka Sveriges roll som internationellt ledande inom hållbarhetsfrågor. 

I Energimyndighetens beslut lyfter man särskilt fram projektets nyskapande att kombinera tjänster som kan samverka på ett nytt sätt och projektets energi-, beteende- och designrelevans samt den kompetens som den samlade projektgruppen besitter och som man har tilltro till ska kunna uppnå målen. 

– Indentives initiativ att skapa ett koncept där psykologisk kunskap och modern teknik integreras var något vi genast lockades av. Dessutom gör den nära kopplingen till forskning och elbolagens vardag att vi har stor tilltro till att detta samarbete kan leda till en lösning som faktiskt gör skillnad, fortsätter Kristofer.

Kan man ha en känslomässig upplevelse på distans – debatt om onlinepsykologi

I Psykologtidningen den 28 juni 2019 öppnar Britt Skeppstad Lindqvist en debatt där hon menar att onlineterapi behöver granskas och att terapiformen är det största paradigmskifte som ägt rum inom psykoterapin.

Hon menar att den fysiska distansen mellan terapeut och patient är avgörande för att själva terapin ska fungera på ett professionellt sätt och att vården, i sin iver att effektivisera och endast titta på ekonomin, valt kvantitet istället för kvalitet.

Läs Britt Skeppstad Lindqvists debattinlägg!

I veckan svarade Kristofer Vernmark, affärsområdeschef på Psykologpartners, att han omfamnar paradigmskiftet och menar att det har möjliggjort utveckling och förfining av metoderna till både patientens och terapeutens gagn.

Han menar att Britt Skeppstad Lindqvist bl a har missat att det pågått 20 års forskning kring internetbaserad behandling, att hon klumpar ihop många olika sorters terapi till en och samma – ”onlineterapi” – och att man dessutom kan kombinera de olika metoderna, för patientens och behandlingens bästa.

”Utgångspunkten att människor inte kan skapa relationer eller ha känslomässiga upplevelser på distans eller i digitalt format är helt orimlig och hopplöst omodern.”

Läs Kristofer Vernmarks debattsvar!

Workshop för startups: Effektiva team

Team tillsammans sikta högt

Behöver du lära dig mer om hur du får effektiva team och vad som påverkar samarbete och om gruppers utveckling? Ser du ett behov av att bygga tillit och skapa tryggare och välfungerande grupper i ert växande företag? 

Den här workshoparna ger dig

Forskningsgrundad teori som ger kunskap kring team och teams utveckling, vikten av gott samarbete och vad man som ledare behöver tänka på i teamets olika faser.

Analys av det egna teamet man leder eller ingår i, samt insyn i de kriterier som krävs för att räknas som ett team.

Upplevelsebaserade övningar och tillämpningar av bland annat ledarrollens psykologiska flexibilitet.

Teorier och modeller med ett högt instruktionsvärde.

Deltagarnas egna goda erfarenheter, exempel och framgångsfaktorer för effektiva team identifieras.

Konsultens gedigna erfarenhet om hur man utvecklar ett effektivt team 

Upplägg och genomförande

Workshoparnas syfte är att ge ökade förutsättningar för ledare att generera och utöva ett effektivt teamarbete och att skapa incitament till att utveckla sin organisation.

Workshoparna riktar sig till dig i ett nystartat eller växande företag som är företagsledare, teamledare/utvecklare eller till dig som har en roll i företagets tillväxtfas där du bidrar till ett effektivt teamarbete.

Tid
Fredag 24/10–2019 kl. 8.30-12.30 – Anmäl dig innan den 4/10!
Tisdag 26/11–2019 kl. 8.30-12.30 – Anmäl dig innan den 1/11!

Pris
1 295 sek (exl. moms). Priset inkluderar fika och material

Plats
Malmö, lokal meddelas senare.

Anmäl dig till: anna.rattigan@psykologpartners.se.
För frågor: 072-362 82 62.

De här workshoparna hålls på svenska. Om det finns önskemål att få utbildning på engelska vid ett annat tillfälle så kontakta Anna Rattigan.

Anna är legitimerad psykolog och organisationspsykolog och har mer än tretton års erfarenhet i yrket och har erfarenhet av både offentlig och privat sektor samt ett stort intresse för ”startups” och företag under tillväxt.  

Grundkurser i ACT i Stockholm, Göteborg och Malmö

ljuspunkt bland mörker. Grundkurs I Acceptance and Commitment Therapy ACT

Många efterfrågar utbildning inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och därför har vi nu flera kursstarter till hösten. 

Vi på Psykologpartners erbjuder en mängd olika typer av utbildningar – grundkurser och specialistkurser samt Grundläggande psykoterapiutbildning. Vi kan hjälpa dig vässa dina kunskaper för arbetslivet inom de flesta fält inom beteendeterapi! 
Till hela vårt utbildningsutbud!

Vi vill särskilt lyfta fram vår grundkurs i ACT
Till hösten startar vi grundkurser i ACT i Stockholm, Göteborg och Malmö med våra kompetenta medarbetare Kristian Holmqvist, Cecilia Gustafsson och Kristoffer Pettersson. Alla är erfarna, kunniga och såklart legitimerade psykologer.

Om ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten inte vill ha, syftar ACT till att hjälpa klienten att agera mot självdefinierade livsvärden. 

Målsättningen med ACT är ökad psykologisk flexibilitet, vilket kännetecknas av just detta: en bättre förmåga att som medveten människa röra sig mot ett rikt och meningsfullt liv.

Läs mer om höstens grundkurser i ACT här!

Dags att söka till grundläggande psykoterapiutbildning?

Sommaren är här och med den alla sköna planer. Men om du vill planera din höst redan nu så vill vi tipsa om kommande tvååriga grundutbildning.

Kommande grundutbildning hålls både i Göteborg och i Umeå och startar våren 2020 med sista ansökningsdag den 22 november 2019. I Göteborg kommer utbildningen denna gång ha en ACT (Acceptance and Commitment Therapy)-profil.

Läs mer och ansök till Göteborg och Umeå här!

Smygpremiär av vårt nya behandlingsprogram ADHD-hjälpen

Den 23 maj på mässan Vitalis i Göteborg kommer David Brohede, Psykologpartners och Tina Brageborn, Usify, att dela med sig av sina erfarenheter vid framtagandet och skapandet av Psykologpartners nya behandlingsprogram ADHD-hjälpen.

Läs mer om föreläsningen!
Följ evenemanget på Facebook!

Vad är ADHD-hjälpen?
ADHD-hjälpen är ett behandlingsprogram utformat för verksamheter som vill stötta människor med adhd. Verktyget fungerar som en personlig ADHD-tränare som lyssnar, förstår och i tätt samarbete med vårdgivaren skapar en handlingsplan utifrån varje individs behov. Målet med tjänsten är att hjälpa personer med adhd till en fungerande vardag.

Det är ett internetbaserat behandlingsprogram som ger kunskap, färdigheter och verktyg till vuxna med ADHD. Det kompletterar befintliga vårdinsatser och möjliggör för verksamheter att erbjuda strukturerad och effektiv psykologisk behandling. Vårdpersonalen kan fungera som behandlarstöd under processen och lotsa användaren förbi svårigheter. Användarna kan spara och dela verktyg och kunskap till arbetsgivare och närstående.

Behandlingsprogrammet ADHD-hjälpen har tagits fram tillsammans med användarna, det vill säga personer med en ADHD-diagnos. Att kombinera ett användarcentrerat perspektiv med ett gediget forskningsunderlag och klinisk expertis har gett en enorm styrka i projektet, men det har också varit utmaningar i att arbeta behovsdrivet utan en känd lösning. Framför allt har det tvärdisciplinära arbetssättet där användare, ingenjörer, psykologer, tjänstedesigners och formgivare gemensamt har samverkat inneburit höga krav på kommunikation, tillit och öppenhet.

Projektet är ett samarbete mellan Psykologpartners och Usify med bl a projektstöd från PTS (Post och telestyrelsen).