Tre av tio elever i femman upplever att andra elever stör dem på lektionerna och i nian är det sex av tio elever som störs av kamraterna, enligt Skolinspektionens skolenkät 2020. Bristande studiero i svenska skolor har även uppmärksammats bland annat i rapporter från OECD.

Inkluderande Beteendestöd i Skolan (IBIS) är en evidensbaserad modell för att öka just trygghet, arbetsro och inkludering i skolan. I samarbete med Uppsala Universitet utbildar vi instruktörer i IBIS där målet är att förebygga problembeteende och främja ett positivt skol- och klassrumsklimat.

 

Psykologpartners utbildar IBIS instruktörer med Uppsala Universitet

IBIS är ett program på skolnivå för att främja studiero och trygghet samt att hantera beteendeproblem

Utgångspunkten är att hela skolan samverkar, där fokus ligger på att:

  • Beteendeanalys och systematiskt beslutsfattande tillämpas
  • Arbeta med positiv kommunikation
  • Skapa goda relationer mellan lärare och elever
  • Skapa tydliga förväntningar
  • Ligga steget före.

IBIS går hand i hand med Elevhälsans uppdrag och har ett stort forskningsstöd. Vi är stolta över vårt samarbete med Uppsala Universitet och insatsen som innebär att Ca 170 deltagare från 93 skolor kommer gå instruktörsutbildningen under hösten!

Vi önskar alla deltagare och blivande instruktörer stort lycka till!

Psykologpartners utbildar IBIS instruktörer med Uppsala Universitet

Psykologpartners utbildar i IBIS på Uppsala Universitet och i år börjar hela 170 blivande instruktörer!

PS. Är du nyfiken på utbildningen eller hur våra handledare och instruktörer kan hjälpa er att planera för, starta upp och ansvara för implementering av IBIS? Hör av dig till vår affärsområdeschef Malin Angberg här för mer information!