Psykologpartners är ett värderingsstyrt kunskapsföretag som drivs av värme, kunskap, utveckling och mod. Vi erbjuder spetskompetens i psykologi till både offentlig och privat verksamhet.

Vi utgår från evidensbaserad forskning och delar med oss av vår kunskap, både internt och externt. Idag zoomar vi in på just värdeordet kunskap, och vi har pratat med leg. Psykolog Tora Hansson, organisationspsykolog för att höra mer om hur kunskap har genomsyrat tillvaron på Psykologpartners.

Hej Tora! Vad är kunskap för dig?

Kunskap för mig är Psykologpartners! Redan under psykologprogrammet fick jag upp ögonen för bolaget och tog sikte på det direkt. Det representerade något annat än alla andra vägar man som psykolog kunde ta efter examen. Jag kommer från idrottsvärlden och är van vid prestation och känslan av att man vill någonstans. När jag träffade Johanna Rådeström och senare Magnus Stalby föll bitarna på plats, jag fick se mycket kunskap, hög kompetens parat med värme vilket verkligen är ett framgångsrecept.

Varför är kunskap viktigt?

Efter ett år på Psykologpartners har jag upplevt att kunskapen ständigt fylls på via kompetenta kollegor och forskning om arbetslivets psykologi. Som psykologer i arbetslivet är vi experter på mänskligt beteenden och genom att utvärdera det vi gör och ständigt vara på jakt efter ny kunskap stannar vi aldrig upp i vår utveckling. Det handlar inte om att veta allt från början, eller att besitta kunskap när man börjar jobba på Psykologpartners, det handlar om att lära sig och ta del av all den kunskap som finns i bolaget. Jag skulle vilja säga att det är omöjligt att INTE utvecklas genom både få och bidra till den kunskapsspridning som finns inom bolaget.

Vad har den nya kunskapen lett till?

Massa saker! För att lyfta ett exempel är kunskap om personlighetens betydelse arbetslivet något vi inte gjort särskilt mycket av tidigare men märker stort intresse av. Det kryllar av så kallade ”personlighetstester” ute på marknaden men som har högst tveksam evidens och hur dessa används bör granskas bättre. Vi samarbetar kring kunskap om personlighet med Anders Sjöberg. Vi utgår då från en stadig grund i personlighetsforskning som vi använder i chefscoachingar, och det finns fortfarande mycket att utforska som bottnar i evidens.

Berätta mer! Hur kan kunskap om personlighet hjälpa chefer och ledare?

Chefer behöver förstå och påverka yttre faktorer, det är givetvis mycket viktigt. Men för att ge sig själv goda förutsättningar för detta behövs också att vända blicken inåt, det är viktigt med god självinsikt. Det handlar om att förstå sig själv, att förstå andra och även hur man är i relation till andra. Ett personlighetstest kan ge perspektiv för individ och grupp, och det blir ett bra sätt på att få fatt på vad som faller sig mer naturligt för en i ledarskapet, och vad som kan vara ett potentiellt utvecklingsområden. Vi tar ansvar för helheten vad gäller tester, vilket ger en trygg och säker upplevelse som leder till ökad kunskap och därefter utveckling. Det som ofta framkommer i kundberättelser om vår kunskap är att ”det här var något mer”; det handlar om att förstå mänskligt beteende och det kan vi på Psykologpartners bidra med.  Vi psykologer i affärsområdet Organisation och Ledarskap jobbar med allt som rör arbetslivets psykologi och hjälper ledare, team och organisationer att utvecklas och prestera.

Tack Tora för att du delar med dig! Missa inte de andra delarna i serien om Psykologpartners värdeord. Är du sugen på att jobba i ett värderingsstyrt kunskapsföretag har vi just nu flera tjänster ute på fler orter i landet. Klicka här för att söka dig till oss!

Leg. Psykolog Tora Hansson är organisationspsykolog på Psykologpartners och berättar för oss om hur värdeordet Kunskap genomsyrar arbetet.