Kan man ha en känslomässig upplevelse på distans – debatt om onlinepsykologi

I Psykologtidningen den 28 juni 2019 öppnar Britt Skeppstad Lindqvist en debatt där hon menar att onlineterapi behöver granskas och att terapiformen är det största paradigmskifte som ägt rum inom psykoterapin.

Hon menar att den fysiska distansen mellan terapeut och patient är avgörande för att själva terapin ska fungera på ett professionellt sätt och att vården, i sin iver att effektivisera och endast titta på ekonomin, valt kvantitet istället för kvalitet.

Läs Britt Skeppstad Lindqvists debattinlägg!

I veckan svarade Kristofer Vernmark, affärsområdeschef på Psykologpartners, att han omfamnar paradigmskiftet och menar att det har möjliggjort utveckling och förfining av metoderna till både patientens och terapeutens gagn.

Han menar att Britt Skeppstad Lindqvist bl a har missat att det pågått 20 års forskning kring internetbaserad behandling, att hon klumpar ihop många olika sorters terapi till en och samma – ”onlineterapi” – och att man dessutom kan kombinera de olika metoderna, för patientens och behandlingens bästa.

”Utgångspunkten att människor inte kan skapa relationer eller ha känslomässiga upplevelser på distans eller i digitalt format är helt orimlig och hopplöst omodern.”

Läs Kristofer Vernmarks debattsvar!