I höst håller vi grundkurser i ACT och MI i Stockholm, Göteborg och Malmö

Många efterfrågar utbildning inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och MI (Motiverande samtal). Därför har vi tre kursstarter till hösten. 

Vi på Psykologpartners erbjuder en mängd olika typer av utbildningar – grundkurser och specialistkurser samt Grundläggande psykoterapiutbildning.

Vi kan hjälpa dig vässa dina kunskaper för arbetslivet inom de flesta fält inom beteendeterapi!
Till hela vårt utbildningsutbud!

Vi vill särskilt lyfta fram två efterfrågade utbildningar
Till hösten startar vi grundkurser i ACT och MI i Stockholm, Göteborg och Malmö med våra medarbetare Kristian Holmqvist, Cecilia Gustafsson, Kristoffer Pettersson och Sara Hammer. Alla är erfarna, kunniga och såklart legitimerade psykologer.

Om MI
Motiverande samtal (MI)
 är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring.

Genom metoden och dess förhållningssätt skapar man ett samtal där en person känner sig tillräckligt trygg för att tänka på, och våga prata om, att göra något annorlunda, prova något nytt.
Läs mer om höstens grundkurs i MI här!

Om ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten inte vill ha, syftar ACT till att hjälpa klienten att agera mot självdefinierade livsvärden.

Målsättningen med ACT är ökad psykologisk flexibilitet, vilket kännetecknas av just detta: en bättre förmåga att som medveten människa röra sig mot ett rikt och meningsfullt liv.
Läs mer om höstens grundkurs i ACT här!