Grundkurser i ACT i Stockholm, Göteborg och Malmö

ljuspunkt bland mörker. Grundkurs I Acceptance and Commitment Therapy ACT

Många efterfrågar utbildning inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och därför har vi nu flera kursstarter till hösten. 

Vi på Psykologpartners erbjuder en mängd olika typer av utbildningar – grundkurser och specialistkurser samt Grundläggande psykoterapiutbildning. Vi kan hjälpa dig vässa dina kunskaper för arbetslivet inom de flesta fält inom beteendeterapi! 
Till hela vårt utbildningsutbud!

Vi vill särskilt lyfta fram vår grundkurs i ACT
Till hösten startar vi grundkurser i ACT i Stockholm, Göteborg och Malmö med våra kompetenta medarbetare Kristian Holmqvist, Cecilia Gustafsson och Kristoffer Pettersson. Alla är erfarna, kunniga och såklart legitimerade psykologer.

Om ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten inte vill ha, syftar ACT till att hjälpa klienten att agera mot självdefinierade livsvärden. 

Målsättningen med ACT är ökad psykologisk flexibilitet, vilket kännetecknas av just detta: en bättre förmåga att som medveten människa röra sig mot ett rikt och meningsfullt liv.

Läs mer om höstens grundkurser i ACT här!