Frukostseminarium den 25 april i Göteborg

Välkommen till frukostseminarium om effektiv gruppbehandling inom primärvården. Hur transdiagnostisk gruppbehandling kan minska väntetid för patient och förbättra en verksamhet.

Maria Lalos, leg. psykolog, Psykologpartners, delar sina erfarenheter från utveckling, implementering och arbete med metoden i just primärvård.

Seminariet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig till: Jonas.bretan@psykologpartners.se