Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför uppdragsutbildningar över hela Sverige och har kunder inom landsting, stat och kommun.

Utbildningarna skräddarsys tillsammans med er utifrån era behov och önskemål.

 • autorenew

  Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

  Vi genomför olika typer av ACT-utbildningar. Både kortare teoretiska utbildningar och lite längre upplevelsebaserade varianter (experiential workshops). Självklart kan utbildningarna anpassas utifrån den målgrupp som ni jobbar med.

 • category

  Beteendefokuserad rehabilitering

  Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en introduktion till hur enkla men effektiva metoder inom KBT kan användas i bedömning och rehabilitering. Utbildningen riktar sig till personal inom primärvård, företagshälsovård och liknande verksamheter.

 • star

  Motiverande samtal (MI)

  Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i MI, med allt från några timmars presentation av vad MI är, till mer omfattande fördjupningskurser för personal som redan har grundutbildning. Vi erbjuder även handledning i metoden en tid efter utbildning för att underlätta implementering i arbetet.

 • assignment

  Orienteringsutbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT)

  Under den fem dagar långa utbildningen går vi igenom grunderna i KBT och hur det tillämpas inom olika områden. I utbildningen ges även en introduktion till tredje vågens KBT som Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

  Målet med kursen är att ni ska få en inblick i ett kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt.

 • waves

  Positivt beteendestöd (PBS) och tillämpad beteendeanalys (TBA)

  Vi erbjuder exempelvis praktiskt inriktade orienteringsutbildningar i TBA och PBS. Därutöver erbjuder vi också föreläsningar/kortare utbildningar eller seminarieserier på olika teman, så som kommunikation eller positiv förstärkning

 • message

  Samtalsmetod

  Utbildningarna riktar sig till olika arbetsplatser och yrkesgrupper som lärare, behandlingspersonal, vårdpersonal och chefer. De utformas efter organisationens önskemål och behov.

  Längden varierar mellan 1 och 5 heldagar.