Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning

Välkommen till en utbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT).

En stor del av socialt arbete handlar om att handleda och stötta andra människor i professionella och privata roller och situationer. Som familjehemskonsulent går mycket av arbetet ut på att stötta och handleda familjehem och kontaktfamiljer till förståelse för sig själva och det barn de vårdar. Detta är ett givande uppdrag och också svårt på många sätt.

I kognitiv beteendeterapi (KBT) är grunden för arbetet att göra en beteendeanalys. Analysen har som syfte att sammanfatta förståelse av hur beteenden uppkommer och vad som vidmakthåller dem. Detta verktyg har handledare stor användning av i sitt arbete.


 • Syfte

  Utbildningen syftar till att stärka deltagaren i sin roll som handledare och fördjupa dennes kunskaper i beteendeanalys och KBT så att det kan vara den bärande grunden för handledningen. Utbildningen har stort fokus på att analysera handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på analysen. Detta ger att deltagaren blir bättre rustad att möta exempelvis familjehem och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer.

 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma familjevårdskonsulenter och andra som arbetar med handledning i socialt arbete. Deltagaren ska ha minst ett pågående handledningsärende under utbildningstiden som grund för hemarbete.


Om utbildningen

Utbildningen innefattar både teori- och tillämpningsmoment.

 • Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med tillämpning i egna handledningsärenden betonas starkt.
 • Tillämpningsmomentet förutsätter att de studerande som underlag för undervisningen, har minst en pågående handledningskontakt som dokumenteras skriftligt och som beteende-analys och interventioner kan grundas på. Tillämpningen innefattar arbete med samtalsmetod och handledning på deltagarnas handledningsärenden.

 • Lärandemål:
  Deltagarna blir bättre rustade att möta exempelvis familjehem och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer. Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
 • – Identifiera och förklara KBT- principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.
 • – Redogöra för sambandet mellan funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.
 • – Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för ett specifikt handledningsärenden motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
 • – Handskas med eventuella problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse.
 • – Illustrera och omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

 • Utbildare
  Cecilia Engblom Rosengren, legitimerad psykolog
  Cecilia har mångårig erfarenhet av behandling, handledning och utbildning. Hon handleder främst inom socialtjänst och rehabilitering på bas av KBT och Motiverande samtal. Cecilia är medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och utbildar mycket inom MI, samtal och behandling. Cecilia handleder även MI-coacher.
 • Cecilia Norin,legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.
  Cecilia har flerårig erfarenhet av behandling (från både barnpsykiatri och terapi med vuxna) samt handledning med KBT-inriktning. Hon har handlett inom många olika verksamheter/arbetsgrupper, exempelvis skola, behandlingshem, missbruksvård och psykiatri.

 • Datum och plats
  18-19 september, 9-10 oktober, 13-14 november, 11-12 december, 15-16 januari, 13 februari och 19 mars. 

 • Pris & anmälan
  24 000 kronor exkl. moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Boka din plats

 • Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning
  18 september, 2019 - 19 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning 30,000.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig

Kursledare för Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning

Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 820 09