Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga

Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga

Kurskod: RA 5170

 • Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med barn och unga. Utbildningen har ett riktat fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram beteendeinriktade interventioner och att genomföra dessa på ett verksamt sätt.
  Positivt beteendestöd skapar bättre förståelse för faktorer som är förknippade med barn och ungdomars beteendemässiga utmaningar hemma och i skolmiljön. Genom att identifiera dessa kan vi planera för interventioner som innehåller såväl kontextuella anpassningar som inlärning av nya prosociala färdigheter. Kursen erbjuder kunskap inom evidensbaserade metoder som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

 • Kursen omfattar:
  Teoretiska kunskaper i inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys.
  Färdigheter i kartläggning/datainsamling, funktionell analys, planerande av beteendestödsplan och kunskap kring uppföljning och utvärdering av insatser. Fokus på förebyggande och främjande arbete.
  Arbete med etiska frågeställningar.

 • Förkunskapskrav
  Kursen vänder sig till legitimerade psykologer. Förkunskapskraven för deltagande är att du har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT eller motsvarande kunskaper i inlärningsteori och beteendeinriktat förhållningssätt.

 • Förväntade studieresultat
  Identifiera inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa dessa i det psykologiska arbetet med barn och   unga och dess nätverk.
 • Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och beteendestödsplan samt behandlingsinterventioner.
 • Genomföra datainsamling och funktionell analys.
  Utforma beteendestödsplan och planera för behandlingsinterventioner för en enskild klient med utgångspunkt i den funktionella analysen.
  Reflektera kring och sammanfatta möjliga slutsatser i analysen samt kunna motivera val av vissa behandlingsinterventioner framför andra med utgångspunkt i etiska och metodmässiga överväganden.


Föreläsare
Malin Angberg,leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare KBT. Hon har via The Insititute for Applied Behavior Analysis utbildats i Positive Behavior Support och har sedan dess arbetet med och spridit metoden inom flera olika verksamheter, både som psykolog inom skolhälsovård såväl som i boendeverksamheter och i sitt kliniska arbete. Malin arbetar idag som affärsområdeschef för Psykologpartners Pedagogik & Utveckling.

Anna-Karin Sjöholmleg psykolog och med långvarig erfarenhet av arbete inom habilitering, LSS-verksamheter och skola. Hon arbetar nu bland annat som skolpsykolog och med implementering av positivt beteendestöd inom skolan. Anna-Karin handleder också kring intensiva insatser för småbarn med autism samt inom LSS-verksamheter.

Lenita Holmboeleg psykolog och certifierad beteendeanalytiker med långvarig erfarenhet av handledning och utbildning i tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd  inom psykiatri, boenden, LSS-verksamheter och skola. Lenita handleder också kring intensiva insatser för små barn med autism.

 • ExaminatorLars Klintwall, Fil dr, leg psykolog
 • Pris
  16 500 SEK + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material  och intyg.
  Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

 • Datum & lokal
  Utbildningen hålls den 26-27 aug, 25–26 sep och 6 nov.
  Utöver dessa heldagsföreläsningar tillkommer handledning via videokonferenssystem eller telefon.


Anmälan
Sista anmälningsdag är en månad innan utbildningsstart

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga
  26 augusti, 2019 - 6 november, 2019
  09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga 20,625.00kr (SEK)  

Kursledare för Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga

Malin Angberg

Affärsområdeschef Pedagogik & Utveckling och teamchef.
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.

phone072-389 47 91