Specialistkurs för psykologer, Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Kurskod: RA6197

 • Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel. Träning ges i att välja intervention utifrån analys och att utföra beteendeterapeutiska metoder på ett verksamt sätt för både ungdomar och vuxna. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten kommer även att lyftas fram. Kursen innehåller en mindre del teori men är främst praktiskt inriktad.
 • Kursen är godkänd som fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi samt Klinisk barn- och ungdomspsykologi.

 

 • Förkunskapskrav
  Förkunskapskraven för att delta i kursen är att du är legitimerad psykolog och har minst grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeterapi. Kursen riktar sig till dig som vill förfina dina färdigheter i att skräddarsy beteendeterapeutisk behandling utifrån individen.

 

 • Om utbildningen
  Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas.
  Tillämpningsmomentet förutsätter att den studerande, som underlag för undervisningen, har minst en pågående behandlingskontakt eller motsvarande som beteendeanalys och interventioner kan grundas på.

 

 • Kursupplägg:
  Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.
  Dag 1: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik
  Dag 2: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik
  Dag 3: Beteendeanalys i terapirummet – att titta på interaktioner och på sig själv
 • Hemuppgift till dag 4: Beteendeanalys på eget fall, inklusive analys av eget beteende
 • Dag 4: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik
  Dag 5: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik
 • Hemtentamen och beteendeanalys på eget fall skickas in innan examinationsdagen.
 • Dag 6: Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter

 

 • Förväntade studieresultat:
  Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
  – Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en klinisk kontext och kunna tillämpa dessa i det egna arbetet.
  – Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention även då det finns försvårande omständigheter runt klienten.
  – Framställa ett individualiserat behandlingsprogram för en enskild klient motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
  – Uppmärksamma egna beteenden i terapikontext och förstå dessa utifrån en inlärningsteoretisk ram.
  – Beskriva och till viss del omsätta de viktigaste behandlingsmetoderna inom området.

 

 • Examination:
  Examinationen sker genom hemtentamen, beteendeanalys av eget fall, framtagning av interventioner utifrån annan deltagares beteendeanalys samt aktivt deltagande på examinationsseminarium.
  Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Vid underkänt får deltagaren en ny hemtentamen. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

 

Utbildare
Cecilia Norin, leg psykolog, leg psykoterapeut. Cecilia har arbetat sedan 2002 med klinisk behandling, utredning, handledning och utbildning. Kliniskt har hon arbetat utifrån KBT och ACT med barn och vuxna med t.ex. ångeststörningar, stressrelaterad ohälsa, självskadebeteenden och depressiva besvär. Cecilia har arbetat med handledning inom psykiatri, socialtjänst, rättspsykiatri, missbruksvård och primärvård. Hon har hållit i ett flertal specialistutbildningar samt utbildat på bland annat grundläggande psykoterapiutbildningar.

Maria Lalos, leg psykolog, under specialisering inom klinisk psykologi. Maria arbetar på Psykologpartners i Umeå med psykologisk behandling, utbildning och handledning. Hon har mångårig erfarenhet av komplexa tillstånd inom vuxenpsykiatrin, spetskompetens inom bipolär sjukdom och bred kunskap om bedömning och behandling av primärvårdspatienter. Hon är en uppskattad föreläsare och utbildar inom KBT, beteendeanalys, fokuserade och motiverande samtal samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ytterligare ett kompetensområde är gruppbehandling och i synnerhet behandling med transdiagnostisk inriktning.

Elin Wesslander, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi. Elin har arbetat som psykolog i 16 år med klinisk behandling, handledning och utbildning utifrån KBT och ACT. Arbetet med ungdomar har omfattat behandlingsarbete samt utbildning och handledning till personal inom främst skola, ungdomsmottagningar och första linjens psykiatri. Arbetet med professionella har bland annat omfattat gruppterapier för studerande på psykoterapiutbildningar, upplevelsebaserade ACT-workshops för behandlare, ett flertal olika specialistutbildningar för STP-psykologer samt som mentor i specialistkollegium.

Examinator
Rio Cederlund, fil dr, leg psykolog.

 • Datum och plats
  Kursen hålls den 23–25 september, 14–15 oktober & 11 november 2019, i centrala Umeå.


Pris & anmälan
16 500 kronor exkl. moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

 • Sista anmälningsdag är den 26 augusti. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.
  Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

 • Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Umeå
  23 september, 2019 - 11 november, 2019
  09:00 - 16:00

Adress:
Storgatan 38, Umeå, 903 26, Sweden

Biljetter Pris Antal
Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Umeå 20,625.00kr (SEK)  

Kursledare för Specialistkurs för psykologer, Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Maria Lalos

Leg. psykolog

phone090-12 02 80