Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys

Kurskod: RA7124

 • Psykologpartners är glada att erbjuda en specialistutbildning som fördjupar dina kunskaper i beteendeanalys och hur den kan tillämpas i handledning. Utbildningen syftar till att förstå handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på beteendeanalysen.

 

 • Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi samt klinisk vuxenpsykologi
 • Som psykologer arbetar vi ofta konsultativt och handleder andra personalgrupper i att utföra socialt arbete samtidigt som många upplever sig inte ha tillräckligt med kunskap om detta med sig från psykologutbildningen. Denna kurs syftar till att fördjupa kunskapen kring viktiga handledningsfrågor så som hur vi kan stötta individer i en arbetsgrupp att utvecklas professionellt och i hur de bemöter andra, hur de tar hand om sig och sina kollegor och hur de kan hitta sin roll på arbetet.
 • På Psykologpartners arbetar vi med handledning av en mängd olika professioner och organisationer, exempelvis socialtjänst, polisen, skolor, kriminalvård och HVB-hem. I vårt arbete är beteendeanalysen alltid den grund som vi står på och hur den används i handledning vill vi sprida med denna utbildning.

 

 • Målgrupp
  Utbildningen riktar sig till legitimerade psykologer som har beteendeanalysen som redskap i sitt arbete och vill fördjupa sina kunskaper i hur detta redskap används i handledning och hur vi kan förstå det som sker i handledning utifrån inlärningsteoretiska principer. Deltagarna ska ha åtminstone ett pågående handledningsuppdrag under utbildningen som examinationsuppgiften baseras på.


Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.
Om handledning generellt och beteendeanalys i handledning           Beteendeanalys i handledning – fokus på tredje part
Beteendeanalys i handledning – fokus på handledningssituationen
Hemuppgift till dag 4: Beteendeanalys på eget handledningsärende, 

 • Handledarbeteenden, interventioner utifrån beteendeanalys & praktisk tillämpning
  Handledarbeteenden, interventioner utifrån beteendeanalys & praktisk tillämpning
  Examinationsuppgift till dag 6: Beteendeanalys och intervention på eget handledningsärende.
 • Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter

 

 • Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
  -Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.
 • -Redogöra för sambandet mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.
 • -Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för en specifik handledningsgrupp motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
 • -Identifiera problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse och analysera hur dessa situationer kan lösas.
 • -Illustrera och till viss del omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

 

 • Utbildare
  Therese Andersson
  , leg psykolog och leg psykoterapeut med handledarutbildning, har lång erfarenhet av att jobba med handledning i olika verksamheter som hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, företagshälsa samt utbildningshandleder hon  blivande psykolog- och psykoterapeutprogram vid olika universitet och lärosäten. Vid sidan av behandlingsarbetet är handledning hjärtat i Therese arbetsuppgifter och hon brinner för att förmedla hur de olika teorierna bakom KBT och beteendeanalys kan tillämpas i handledning. Therese arbetar på Psykologpartners i Östergötland.

 • Cecilia Norin
  , legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Cecilia har flerårig erfarenhet av behandling (från både barnpsykiatri och terapi med vuxna) samt handledning med KBT-inriktning. Hon har handlett inom många olika verksamheter/arbetsgrupper, exempelvis skola, behandlingshem, missbruksvård och psykiatri. Hon arbetar på Psykologpartners Västerås.

 • Cecilia Engblom Rosengren 
  är legitimerad psykolog och medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon har lång erfarenhet av handledning inom socialt arbete och rehabiliteringsmedicin samt tillämpningen av motiverande samtal. Cecilia är en van utbildare inom grundteori, samtalsmetod och handledning. Hon arbetar på Psykologpartners Stockholm.

 • Examinator
  är Celia Young, leg psykolog, specialistpsykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad

 • Pris
  17 800:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Datum & lokal
Utbildningen hålls den 14-16 oktober, 4-5 november och 2 december i Psykologpartners lokaler Luntmakargatan 49 i Stockholm.

 

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys, Stockhollm
  14 oktober, 2019 - 2 december, 2019
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys, Stockholm 22,250.00kr (SEK)  

Kursledare för Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys

Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 820 09