Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

Kurskod: AKO426

Möjlighet finns att delta på distans.

Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell. Att digitalisera psykologisk behandling kan vara ett sätt att fortsatt möta höga krav på kvalitet och tillgänglighet. Denna specialistkurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om att bedriva psykologisk behandling på distans.

Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/psykoterapi

Syfte
Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om att bedriva psykologisk behandling på distans. I särskilt fokus kommer videosamtal och IKBT (vägledd självhjälp) att vara, även om annan distansbehandling som t ex e-post, chatt och telefonsamtal också berörs.

Förkunskapskrav
Du måste vara legitimerad psykolog. Kursen välkomnar även legitimerade psykologer som inte går specialistutbildning.

Om utbildningen
Kursen innehåller såväl teoretiska inslag som mer praktiska och tillämpade moment. Stor vikt läggs vid integrering av teori och praktisk tillämpning. Kursen är uppdelad i två block på sammanlagt fyra dagar som innehåller teori och praktik kopplat till ovanstående syfte. 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
Reflektera och värdera olika digitala metoders för- och nackdelar för både klienter, behandlare och verksamheter
Reflektera kring dessa metoder i förhållande till traditionell psykologisk behandling
Reflektera kring behandlarrollen i de olika metoderna

Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha:
Goda teoretiska kunskaper om olika metoder för att bedriva psykologisk behandling på distans.
Goda teoretiska kunskaper om hur forskningsläget idag ser ut för olika leveranssätt.
Goda teoretiska kunskaper om vilka implementeringsfaktorer som bör beaktas vid införandet av nya metoder.
Fördjupade färdigheter i att kunna bedriva internet- och videobehandling
Problematiserat kring pågående/kommande/möjliga implementeringsfrågor i den egna verksamheten.

Utbildare:
Jenny Katalinic, leg psykolog, leg psykoterapeut
Jenny arbetar på Psykologpartners med klinisk och digital psykologi. Hon har mångårig klinisk erfarenhet och arbetar förutom med interbehandling också med utbildning, implementering och handledning i verksamheter som använder internetbehandling.

Johan Edbacken, leg psykolog
Johan har flerårig erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans och har fortbildats inom området telemedicin.

Elin Melander, leg psykolog
Elin jobbar i sin vardag såväl som internetbehandlare som utbildare och med att ta fram och designa digitala behandlingsprogram.

Ella Radvogin, leg psykolog
Jobbar i sin vardag såväl som internetbehandlare som utbildare och handledare i verksamheter som använder internetbehandling.

Examinator:
Kristofer Vernmark, leg psykolog, PhD

Datum och plats
25–26 mars samt 22–23 april, klockan 9-16
Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris
16 500 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Boka din plats

  • Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm
    25 mars, 2020 - 23 april, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans 20,625.00kr (SEK)   Ej Tillgänglig

Kursledare för Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

Jenny Katalinic

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

phone0733-30 18 53