Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy

Kurskod: RA5261

 • Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Under psykologutbildningen kommer de flesta i kontakt med ACT i mer eller mindre begränsad omfattning. Det här är utbildningen för psykologer som vill få fördjupade kunskaper i psykologisk behandling, genom att integrera ACT på en avancerad nivå.
 • Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen samt psykologisk behandling/psykoterapi.

 

 • Utbildningen syftar till att du som student ska:
  -Lära dig om funktionell kontextualism samt Relational Frame Theory (RFT) och dess relevans för vanligt förekommande kliniska frågeställningar.
  -Kunna förstå dina klienter, deras svårigheter och det som händer i terapin med hjälp av konceptualisering utifrån ACT.
  -Kunna anpassa det terapeutiska arbetet på ett flexibelt sätt utifrån den specifike klienten och det som händer i nuet.

 

 • Förkunskapskrav
  Förkunskapskraven är att du är legitimerad psykolog, har grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeanalys samt har erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling.

 

Kursupplägg
Kursen omfattar sju heldagar och eget arbete.

 • Dag 1:  Introduktion till ACT-processerna och klinisk konceptualisering
  Dag 2:Kontextuell beteendevetenskap funktionell kontextualism och Relational Frame Theory
  Dag 3:Kontextuell beteendevetenskap funktionell kontextualism och Relational Frame Theory

Hemuppgift till dag 4: fallkonceptualisering på egen klient eller sig själv

 • Dag 4:ACT-processer: fördjupad genomgång och upplevelsebaserade övningar
  Dag 5:Praktisk träning på ACT-interventioner
  Dag 6:Praktisk träning på ACT-interventioner
  Examinationsuppgift till dag 7: Skriftlig konceptualisering och beskrivning av intervention, skickas in innan sista tillfället.

Dag 7:  Examination: studenternas skriftliga rapporter diskuteras och varje student får hålla en övning eller genomgång för gruppen.

 

Förväntade studieresultat:
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • – Relatera funktionell kontextualism och RFT till klinisk praktik.
 • – Analysera och konceptualisera en klients problematik utifrån ACT-modellen.
 • – Särskilja de olika ACT-processerna och kunna använda dessa på ett funktionellt sätt i en terapikontakt.
 • – Planera och genomföra ACT-interventioner.

 • Utbildare
  Cecilia Gustavsson, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, Psykologpartners Malmö

Kristoffer Pettersson, leg psykolog, Psykologpartners Stockholm.

 • Examinator
  Jonas Ramnerö, FD, leg psykolog

 • Datum och lokal
  Utbildningen hålls i Psykologpartners lokaler på Engelbrektsgatan 15 i Malmö.
  Datumen är 13–15 november+ 4–6 december+ 17 januari 2020.

 • Pris
  17 800: – + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

 

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Malmö
  13 november, 2019 - 17 januari, 2020
  09:00 - 16:00