Arbeta i skolan med mindre stress

Skolans arbetsmiljö bjuder på flödande kreativitet, högt och lustfyllt tempo, men också många utmaningar.

Kompetens inom stresshantering

Psykologpartners har lång erfarenhet av att jobba med stresshantering riktad mot skolpersonal.

Vi erbjuder en 2×3 timmars föreläsning/workshop.

Första tillfället innehåller:

  • Om stress och om dess funktion,
  • Vad har jag för stressbeteenden?
  • Hur bidrar jag till ett hållbart arbete för mig och mina kollegor?
  • Lite om ACT (acceptance and commitment therapy),
  • En metod/förhållningssätt som kan hjälpa.

Här får personalen bestämma sig för att själva jobba med ett återhämtningsbeteende till nästa gång.

Andra tillfället innehåller:

  • Uppföljning återhämtningsbeteenden,
  • Psykologisk flexibilitet,
  • Hur vill jag vara på jobbet?
  • Flera tips för hållbart arbete.

Kontaktperson för Arbeta i skolan med mindre stress

Elsa Janni

Leg. psykolog

phone0708 12 17 67