Samtal och behandling på distans – Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet

 • Välkommen till en utbildningsdag för dig som vill utveckla din kunskap och dina färdigheter i digital kommunikation. Den tekniska utvecklingen för med sig otaliga möjligheter för vårdgivare och vårdtagare, förutsatt att vi kan dra nytta av styrkorna och parera svagheterna som de olika kommunikationskanalerna för med sig. Kunskap och kompetens inom detta område är högst relevant som fortbildning för psykologer, socionomer och andra yrkeskategorier som har börjat, vill börja eller bara vill lära sig mer om professionella möten på distans.

 

 • Om dagen
  Under utbildningsdagen kommer vi att gå igenom kunskapsläget kring de olika formerna av kommunikation som används vid distansbesök. Vi kommer att diskutera skillnader och likheter samt för- och nackdelar mellan video-, chatt-, telefon- och textkommunikation. Videobesök ges extra utrymme. Dagen innehåller en teoretisk grund varvat med praktiska tips och demonstrationer.

 

 • Målgrupp
  Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom vård, hälsa och omsorg samt andra som i sina verksamheter arbetar, med eller kommer att börja arbeta med, digitalt bedömnings- eller förändringsarbete. Innehållet är särskilt relevant för dig som arbetar med beteendeförändring.

 

Utbildare
Johan Edbacken, leg psykolog

Johan är legitimerad psykolog och arbetar på Psykologpartners med fokus på Digital Psykologi. Han har flerårig erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans och har fortbildats inom området telemedicin.

Datum & plats
25 november mellan kl 9.00-16.00 i Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris
2 500 kronor exkl. moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Boka din plats

 • Samtal och behandling på distans - Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet, Stockholm
  25 november, 2019
  09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Samtal och behandling på distans, Stockholm 3,125.00kr (SEK)  

Kursledare för Samtal och behandling på distans – Hur man bäst använder video, telefon, chatt och textmeddelanden i det professionella mötet

Johan Edbacken

Teamchef digital psykologi.
Leg. psykolog.

phone0731-82 01 86