Positivt beteendestöd – nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete

 • Positivt beteendestöd i skolan är ett sätt att jobba främjande och förebyggande och skapa inkludering. Strategierna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att vi tillsammans skapar ett klimat som hjälper eleverna att utvecklas och lära.

 • Om positivt beteendestöd
  Positivt beteendestöd i skolan handlar i huvudsak om att förstå en elev utifrån hur dennes samspel med miljön ser ut. Genom att analysera och förändra omständigheter i miljön, inklusive de vuxnas beteenden, kan vi ofta hjälpa eleven att utvecklas. Positivt beteendestöd ger struktur i arbetet med att främja en sund lärmiljö och redskap för utvärdering av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete i skolan.

 • Om utbildningen:

  Utbildningen har fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram beteendeinriktade interventioner och planera för att genomföra dessa på ett verksamt sätt. Positivt beteendestöd skapar bättre förståelse för faktorer som är förknippade med barn och ungdomars beteendemässiga utmaningar i skolmiljön och genom att identifiera dessa kan vi planera för interventioner som innehåller såväl kontextuella anpassningar som inlärning av nya prosociala färdigheter. Utbildningen erbjuder kunskap inom evidensbaserade metoder som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

 • Målgrupp

  Elevhälsopersonal och skolledare. Det är en fördel om fler i samma elevhälsoteam går vid samma tillfälle. (vid grupper om 3 personer eller fler från samma arbetsplats ges 10% rabatt).

 • Göteborg:
 • Datum 6-7 maj samt 24 maj 2019 mellan kl 9.00-16.00 Utbildningen hålls i psykologpartners lokaler på Viktoriagatan 3 i Göteborg.

 • Föreläsare
  Elin Käck, leg psykolog.Elin har arbetat med implementering av positivt beteendestöd på individ- grupp och skolnivå. Arbetar nu på Psykologpartners där hon bl a utbildar och handleder i positivt beteendestöd inom flera olika verksamheter.

 

 • Linköping:
  Datum 13 maj, 20 maj samt 28 maj 2019 mellan kl 9.00-16.00 Utbildningen hålls i psykologpartners lokaler på St: Larsgatan 30 i Linköping. 

 • Föreläsare
  Maria Svensk, leg psykolog. Maria har stor klinisk erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och handleder och utbildar i positivt beteendestöd i skolan, till föräldrar och inom boendeverksamheter.
 •  
 • Pris
  4200 kr + moms. Kursmaterial och fika ingår. Lunch sker på egen hand.

Boka din plats

 • Positivt beteendestöd - nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete, Göteborg eller Linköping
  6 maj, 2019 - 24 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Kursledare för Positivt beteendestöd – nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete

Elin Käck

Leg. psykolog

phone070-526 31 77
Maria Svensk

Leg. psykolog

phone0709 32 12 79