Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning

 • Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring. Genom denna metod och dess förhållningssätt vill man skapa ett samtal där en person känner sig tillräckligt trygg för att tänka på och våga prata om att göra något annorlunda, prova något nytt.

 

 • Syfte
  I MI ligger fokus på att öka individens delaktighet och engagemang i sin egen förändring. Grundläggande är att lära sig lägga märke till, locka fram och stimulera kommunikation som hjälper samtalspartnern vidare i önskad riktning, samtidigt som man hittar en konstruktiv väg genom de svårigheter som kan uppstå när man försöker hjälpa en annan person till förändring.

 

 • Om utbildningen
 • Vår onlineutbildning följer den standard som har tagits fram i det internationella nätverket för MI-utbildning (Motivational Interviewing Network for Trainers, MINT). Utbildningen är utvärderad med goda resultat och motsvarar innehållet i grundläggande MI-utbildningar.

 

 • Startdatum är flexibelt, så du kan börja utbildningen när du vill. Utbildningen pågår under sex veckor med f a skriftlig handledning då du har tillgång till utbildningsprogrammet som du kan följa på dator, telefon eller surfplatta.
 • Utbildningen består av olika avsnitt som gradvis introducerar dig till relevanta MI-begrepp, metoder och färdigheter. I varje avsnitt finns text, filmer och övningar som tydliggör innehållet. Utbildningen fokuserar till stor del på färdigheter men ger en såväl teoretisk som praktisk grund för att arbeta med MI efter avslutad utbildning.

 

 • Det ingår en del praktiska moment i utbildningen, så det är bra om du har möjlighet att träna på samtal under utbildningens gång, det ger ett mervärde.Ett vanligt upplägg är att lägga en-två timmar per vecka på teorin i MI-onlinemodulerna och sedan tillämpa metoden i valfritt antal samtal i den löpande verksamheten.

 

 • Under utbildningen har du även tillgång till en erfaren MI-utbildare för rådgivning och frågor kring avsnittens innehåll. Handledning ges löpande under utbildningens gång, vi brukar bestämma en specifik dag och tidpunkt varje vecka för det. Vi brukar inleda och avsluta med handledning på telefon, däremellan sker handledning skriftligt i MI-onlinemodulen.

 

 • Efter avslutad handledning har du tillgång till programmet i ytterligare sex veckor, dvs totalt tre månader.

 

Datum
Flexibelt startdatum

Pris & anmälan
4900 kronor exkl. moms

Boka din plats

 • Motiverande samtal (MI) - Onlineutbildning
  3 april, 2019 - 31 december, 2019
  08:00 - 17:00
Biljetter Pris Antal
Motiverande samtal (MI) - Onlineutbildning 6,125.00kr (SEK)  

Kursledare för Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning

Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 820 09