Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 15 år och metoden har visat sig vara ett fungerande alternativ för att behandla olika typer av psykisk ohälsa, som exempelvis ångest och depression.
Syfte
Deltagarna kommer att få lära sig grunderna för hur metoden används, både från ett behandlar- och ett patientperspektiv. Det aktuella forskningsläget och möjligheterna att som behandlare eller verksamhet själva börja använda metoden kommer också att tas upp. Dagen innehåller praktiska moment där deltagarna bland annat får ta del av ett behandlingsprogram via internet.
 • Målgrupp
  Workshopen riktar sig till psykologer, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper som arbetar inom offentlig/privat primärvård eller psykiatri och vill utvecklas som behandlare, öka sin tillgänglighet för patienter, få en variation i arbetet och säkerställa kvaliteten i sina behandlingar.
 • För dig som redan vet med dig att du vill börja använda KBTonline så är denna dag en förutsättning för att börja behandla i programmen.
 • Vi rekommenderar även att du går vår fortsättningsdag ”Blir en bättre internetbehandlare”.
 • Utbildare
  Ella Radvogin, leg. psykolog
  Ella arbetar inom Psykologpartners affärsområdet Digital Psykologi. Hon har flerårig erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans och har fortbildats inom området telemedicin. Hon har arbetat med internetbaserad KBT-behandling i både forskningssammanhang och klinisk verksamhet. Hon utbildar och handleder kontinuerligt vårdpersonal inom privat och offentlig sektor inom området psykologisk behandling på distans.   
Datum & plats
12 september kl. 9.00-16.00. Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris & anmälan

2500 kronor exkl. moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Boka din plats

 • Internetbehandling med KBT, Stockholm
  12 september, 2019
  09:00 - 16:00

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, 11140, Sweden

Kursledare för Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

Ella Radvogin

Leg. Psykolog

phone021-440 38 30