Internetbaserad KBT infört ✅ och nu då?

Kompetensutveckling för verksamheter som vill
utveckla sitt arbete med IKBT

Internetbaserad KBT kan, rätt implementerad tillföra stort värde för både verksamhet, behandlare och patient. I denna fördjupade utbildning tydliggör vi vilka förutsättningar som behöver vara på plats, för att metoden ska bli en långsiktig och självklar del i verksamhetens behandlingsutbud – och vad behandlarna i sin tur kan göra för att bidra till detsamma.

Målgrupp

Professioner i verksamheter, vilka har startat upp internetbaserad psykologisk behandling och som är intresserade av att utveckla metoden. Utbildningen vänder sig både till de med samordnande roll i implementering och utveckling av IKBT, samt till användare av metoden (behandlare). Oavsett om du jobbar som behandlare, verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer projektledare, processledare eller utvecklingsledare kommer du kunna ha god nytta av denna utbildning.

Upplägg

Kursen är uppdelad i tre halvdagar. Den första halvdagen riktar sig till professioner med uppgift att införa och utveckla metoden och de andra två halvdagarna vänder sig främst till behandlare. Eftersom vi vet att insatser på olika nivåer är en framgångsfaktor vid införande av nya metoder, ser vi att maximal effekt av kursen erhålls då nyckelpersoner/samordnare och användare av metoden i en verksamhet deltar i kursen samtidigt.

I kursen ingår också en uppföljande träff per verksamhet med kursledarna om så önskas.

Halvdag 1

Hur kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för IKBT?

• Vad påverkar införandet av en ny metod inom hälso-och sjukvården?
• Vad är särskilt viktigt vid införandet av IKBT?
• Vilka hindrande och underlättande faktorer har man sett i klinisk vardag?
• Erfarenhetsutbyte och reflektion deltagarna emellan: Vad fungerar bra? Vad har varit svårt? Hur har man hanterat detta? Vad är nästa steg nu?

Halvdag 2 och 3

Hur kan jag som behandlare vässa mina bedömar- och behandlarfärdigheter samt jobba med mina patienters motivation till IKBT?

• Hur kan jag som behandlare göra mera träffsäkra bedömningar av urval av patienter där IKBT passar?
• Hur kan jag som behandlare göra för att presentera och resonera med mina patienter om IKBT?
• Hur kan jag som behandlare jobba för ännu bättre följsamhet i mina IKBT-behandlingar, t ex genom motivationsarbete och anpassade upplägg?
• Färdighetsträning och diskussion utifrån olika fallexempel.

Kursmål

Efter att ha genomgått den första halvdagen förväntas kursdeltagaren ha en övergripande kunskap om:
1. Vilka faktorer som verkar hindrande/underlättande vid införandet av nya metoder inom hälso- och sjukvården,
2. Vilka faktorer som man har sett är särskilt viktiga vid införandet av IKBT.

För att då kunna:
3. Betrakta sin egen verksamhet utifrån dessa faktorer,
4. Ta fram en konkret plan kring hur man vill arbeta vidare.

Efter att ha genomgått den andra och tredje halvdagen förväntas kursdeltagaren ha ökad kunskap och färdigheter i:
1. Hur Motiverande samtal (MI) kan användas vid bedömning och uppstart av IKBT,
2. Hur man som behandlare kan arbeta för att öka följsamheten när behandlingen väl är igång,
3. Vanliga hinder som kan uppstå vid uppstart och behandling av IKBT samt hur dessa kan förebyggas och hanteras.

Utbildare

Jenny Katalinic, Leg psykolog och psykoterapeut
Jenny har jobbat med internetbaserad behandling sedan 2013. Hon har egen behandlarerfarenhet, utbildar och handleder behandlare som ska igång med internetbaserad behandling. Hon har också vidareutbildat sig inom implementering och varit delaktig i flera implementeringsprocesser av metoden i både offentlig och privat verksamhet runt om i Sverige.

Linnea Helfrich, Leg psykolog
Linnéa är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hon har mångårig erfarenhet av psykologisk behandling, och har under de senaste åren även arbetat med internetbehandling, både som utbildare och behandlare. Linnéa har även erfarenhet som utbildare och handledare inom Motiverande Samtal (MI) och är särskilt intresserad av hur MI kan kombineras med behandling i olika format, så som iKBT.

Datum

Störst effekt av kursen erhålls då nyckelpersoner/samordnare och användare av metoden i en verksamhet deltar i kursen samtidigt.

Halvdag 1

Hur kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för IKBT?
2021-03-08 kl 8:00-12:00
För professioner med uppgift att införa och utveckla metoden.

Halvdag 2

Hur kan jag som behandlare vässa mina bedömar- och behandlarfärdigheter samt jobba med mina patienters motivation till IKBT?
2021-03-08 kl 13:00-16:00
Främst för behandlare.

Halvdag 3

Fortsättning; Hur kan jag som behandlare vässa mina bedömar- och behandlarfärdigheter samt jobba med mina patienters motivation till IKBT?
2021-03-09 kl 9:00-12:00
Främst för behandlare.

Uppföljande träff

Ingår i priset för kurs och bokas enligt överenskommelse med kursledarna.

Plats

Alla tillfällen hålls via Zoom

Pris och anmälan

Halvdag 1: 1500 kr
Halvdag 2 och 3: 3000 kr
Paket 1, 2, 3: 3500 kr

Sista anmälningsdag är 2021-02-08

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Boka din plats

 • Halvdag 1 Hur kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för IKBT?
  8 mars, 2021
  08:00 - 12:00
 • Halvdag 2 & 3 Hur kan jag som behandlare vässa mina bedömar- och behandlarfärdigheter samt jobba med mina patienters motivation till IKBT?
  8 mars, 2021 - 9 mars, 2021
  13:00 - 12:00
 • Paket dag 1, 2 & 3
  8 mars, 2021 - 9 mars, 2021
  08:00 - 12:00
Biljetter Pris Antal
Halvdag 1 Hur kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för IKBT? 1,875.00kr (SEK)*  
Halvdag 2 & 3 Hur kan jag som behandlare vässa mina bedömar- och behandlarfärdigheter samt jobba med mina patienters motivation till IKBT? 3,750.00kr (SEK)*  
Paketpris halvdag 1, 2, 3 4,375.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Internetbaserad KBT infört ✅ och nu då?

Jenny Katalinic

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

phone0733-30 18 53
Linnéa Helfrich

Leg. psykolog

phone040-630 26 80