Positivt beteendestöd i skolan – ökad studiero Linköping

Välkomna till en utbildning i Positivt beteendestöd i skolan. Ett evidensbaserat arbetssätt för att öka studiero och förebygga problembeteenden i skolan. Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren. Samtidigt kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att använda i detta arbete. Positivt beteendestöd (PBS) är en metod som är evidensbaserad och mycket användbar i arbetet med skolans utmaningar, samtidigt som den fungerar väl med skolans uppdrag och organisation.

Om positivt beteendestöd

Positivt beteendestöd utgör ett ramverk som kan användas skolövergripande samt i arbete på klassrums- och individnivå. Tonvikten ligger på hur vi i skolan kan jobba förebyggande och hälsofrämjande och hur vi med hjälp av proaktiva strategier kan öka trivsel, studiero, inkludering och minska förekomsten av problemskapande beteenden i skolan. Strategierna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att vi tillsammans skapar ett klimat som hjälper eleverna att utvecklas och lära.

Om utbildningen

Fokus för utbildningen ligger på elevhälsans kärnuppdrag, att medverka i att undanröja hinder för inlärning och att främja och förebygga ett sunt inlärningsklimat. Under utbildningen ges deltagaren kunskap inom evidensbaserade metoder som bidrar till ökad inkludering, inlärning och studiero och som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

Upplägg

Utbildningen omfattar en introduktionsdel på 3 dagar med möjlighet till ytterligare 2 dagar fördjupning:

Introduktionsdelen innehåller teoretiska och praktiska moment och ger grundläggande kunskap kring teorin bakom positivt beteendestöd och hur modellen kan tillämpas på individ- klass- och skolövergripande nivå. Under utbildningen introduceras deltagaren i tillämpad beteendeanalys och får öva på att analysera hur förändringar av omständigheter i miljön, inklusive de vuxnas beteenden, kan hjälpa elever att utvecklas.

Fördjupningsdelen är en fortsättning på introduktionsdelen och innehåller mer praktiskt arbete där deltagaren ges ytterligare fördjupad kunskap kring tillämpningen av BPS-strategier samt möjlighet till mer verksamhetsnära metodarbete och introduktion till implementering. Under fördjupningen möjliggörs ett mer anpassat innehåll utifrån den enskilde deltagarens, elevhälsoteamets eller skolledningens behov.

Målgrupp

Elevhälsopersonal, skolpersonal och skolledare. Det är en fördel om fler i samma elevhälsoteam går vid samma tillfälle.

Utbildare

Maria Svensk, leg. psykolog

Maria har stor klinisk erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och handleder och utbildar i positivt beteendestöd i skolan, till föräldrar och inom boendeverksamheter. Under utbildningen kommer fler föreläsare med kunskap inom Positivt beteendestöd att medverka.

Datum och plats

Introduktionsutbildning
4 – 5 mars samt 19 mars, St. Larsgatan 30, Linköping

Fördjupningsutbildning
21 april och 7 maj, St. Larsgatan 30, Linköping

Beroende på antal deltagare kan det finnas möjlighet att erbjuda utbildningen även i Norrköping.

Pris och anmälan

Paketpris: Introduktions- & fördjupningsutbildning;
10 000 kronor exkl moms.
I priset ingår för- och eftermiddagsfika.
Anmälan: senast 20 februari.

Introduktionsutbildning, 6 600 kronor exkl moms.
I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Anmälan senast 20 februari.

Fördjupningsutbildning, 4 400 kronor exkl moms.
I priset ingår för- och eftermiddagsfika.
Anmälan senast 20 mars.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud,

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Boka din plats

  • Positivt beteendestöd i skolan Linköping
    4 mars, 2020 - 19 mars, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
S:t Larsgatan 30, Linköping, Östergötlands län, 58224, Sweden

Kursledare för Positivt beteendestöd i skolan – ökad studiero Linköping

Maria Svensk

Leg. psykolog

phone0709 32 12 79