Fördjupningskurs i Positivt beteendestöd i skolan Linköping

Välkomna till en 2 dagars fördjupningskurs i Linköping – 21 april och 7 maj 2020

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren. Samtidigt kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att använda i detta arbete. Positivt beteendestöd (PBS) är en metod som är evidensbaserad och mycket användbar i arbetet med skolans utmaningar, samtidigt som den fungerar väl med skolans uppdrag och organisation.

Om positivt beteendestöd

Positivt beteendestöd utgör ett ramverk som kan användas skolövergripande samt i arbete på klassrums- och individnivå. Tonvikten ligger på hur vi i skolan kan jobba förebyggande och hälsofrämjande och hur vi med hjälp av proaktiva strategier kan öka trivsel, studiero, inkludering och minska förekomsten av problemskapande beteenden i skolan. Strategierna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att vi tillsammans skapar ett klimat som hjälper eleverna att utvecklas och lära.

Syfte

Utbildningen är en fortsättning på Psykologpartners introduktionsutbildning Positivt beteendestöd i skolan. Tonvikten ligger på praktiskt arbete med inslag av teori där deltagaren ges ytterligare fördjupad kunskap kring tillämpningen av BPS-strategier samt möjlighet till mer verksamhetsnära metodarbete och introduktion till implementering. Under fördjupningen möjliggörs ett mer anpassat innehåll utifrån den enskilde deltagarens, elevhälsoteamets eller skolledningens behov.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till elevhälsopersonal, skolpersonal och skolledare som redan har grundläggande kunskap om PBS i skolan, antingen via vår introduktionskurs eller motsvarande. Det är en fördel om fler i samma elevhälsoteam går vid samma tillfälle.

Utbildare

Maria Svensk, leg. psykolog

Maria har stor klinisk erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och handleder och utbildar i positivt beteendestöd i skolan, till föräldrar och inom boendeverksamheter. Under utbildningen kommer fler föreläsare med kunskap inom Positivt beteendestöd att medverka.

Datum och plats

21 april och 7 maj, Psykologpartners egna lokaler på Sankt Larsgatan 30, 2tr, Linköping

Pris och anmälan

4 500 exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika.

Anmälan till utbildningen görs på https://psykologpartners.se/events/fordjupningskurs-i-positivt-beteendestod-i-skolan/ senast 20 mars. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

 

Boka din plats

  • Fördjupningskurs i Positivt beteendestöd i skolan
    21 april, 2020 - 7 maj, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
S:t Larsgatan 30, Linköping, Östergötlands län, 58224, Sweden

Biljetter Pris Antal
Fördjupningskurs i Positivt beteendestöd i skolan 5,625.00kr (SEK)  

Kursledare för Fördjupningskurs i Positivt beteendestöd i skolan Linköping

Maria Svensk

Leg. psykolog

phone0709 32 12 79