Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.

Syfte
Många upplever svårigheter med att tillämpa MI i samtal med människor som på olika sätt fungerar annorlunda. Personer med autism och ADHD har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att möta dessa personer på ett sätt som gör samtalet begripligt och relevant för dem. Ett behov av att anpassa MI-samtalet gäller även när språket kan vara ett hinder för att kunna använda vanlig MI-metodik. Denna föreläsning presenterar en rad strategier som möjliggör tillämpningen av MI även med personer som har neuropsykiatriska problem och/eller språkliga svårigheter.

Målgrupp
Föreläsningen riktar sig till dig som i ditt arbete behöver få kunskap om hur du kan anpassa och förenkla det motiverande samtalet på olika sätt. Det är önskvärt att du har grundläggande kunskap i MI (gått en grundutbildning). Utbildningen kommer att varva teori med praktiska övningar.

Utbildare
Sara Hammer, leg psykolog och medlem av MINT
Sara är van handledare och har erfarenhet av handledning inom förskola, skola, stödboenden, daglig verksamhet, socialtjänst och stressmottagningar. Sara utbildar även regelbundet inom ACT och Motiverande samtal, KBT, TBA samt samtalsmetodik. Sara har även varit ansvarig för MI-coachutbildningar där hon utbildat personal att själva lära ut och vidmakthålla MI-färdigheter i sin verksamhet.

Datum och plats
14 maj klockan 9–16
Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris
2 500 kr exkl. moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika, föreläsningsmaterial samt intyg.

 

Boka din plats

  • Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm
    14 maj, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm 3,125.00kr (SEK)  

Kursledare för Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd

Sara Hammer

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 644 05