Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.


Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och utbildningen kan därför komma att ges på distans. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information och instruktioner via mail.


Syfte
Du kanske upplever svårigheter med att tillämpa MI i samtal med människor som på olika sätt fungerar annorlunda än dig själv. Personer med autism och ADHD har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att möta dessa personer på ett sätt som gör samtalet begripligt och relevant för dem. Ett behov av att anpassa MI-samtalet gäller även när språket kan vara ett hinder för att kunna använda vanlig MI-metodik. Denna föreläsning presenterar en rad strategier som möjliggör tillämpningen av MI även med personer som har neuropsykiatriska problem och/eller språkliga svårigheter.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete behöver få kunskap om hur du kan anpassa och förenkla det motiverande samtalet på olika sätt. Det är önskvärt att du har grundläggande kunskap i MI (gått en grundutbildning). Utbildningen kommer att varva teori med praktiska övningar.

Utbildare
Karam Hanna, leg psykolog
Karam är van handledare och har erfarenhet av handledning inom förskola, skola, stödboenden, daglig verksamhet, socialtjänst och HVB. Karam har mycket god erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd genom sitt arbete med intensiva behandlingsinsatser för barn i förskoleåldern med autism, och från sitt tidigare arbete på BUP. Karam utbildar även inom TBA och PBS, samt Motiverande samtal. Karam har tidigare arbetat på Nationella stödlinjen för spelberoende där han jobbat strukturerat med MI.

Datum och plats
8 april 2021 kl 9:00-16:00

Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49.

Info

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika, föreläsningsmaterial samt intyg.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud senast en månad innan kursstart.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Boka din plats

  • Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm
    8 april, 2021
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm 3,750.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Fördjupning MI, MI vid neuropsykiatriska tillstånd

Karam Hanna

Teamchef Pedagogik & Utveckling
Leg. psykolog

phone08-410 64 403