Att förebygga hot och våld

Stockholm, den 4 december 2020

Nästan alla som arbetar med människor i någon bemärkelse, behöver någon gång konfronteras med hot och våld. Antingen då en kollega blir hotad eller misshandlad eller då man själv är den som blir utsatt.

Varje dag behöver många yrkesgrupper förhålla sig till att de kan bli hotade, trakasserade eller fysiskt angripna på sina arbetsplatser. Ett angrepp leder ofta till långvarigt psykiskt lidande, även då de yttre såren har läkt.

Trots att Arbetsmiljöverket kräver att företag och organisationer är kunskapsmässigt väl förberedda mot hot och våld är verkligheten inte alltid sådan. Beredskapen är inte alltid god och priset kan bli högt både i form av mänskligt lidande och långa kostsamma sjukskrivningar.

 

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att stärka det preventiva arbetet och påverka hur vi beter oss innan och under konfliktsituationer och på så vis minska risken för att allvarliga incidenter inträffar.

I det preventiva arbetet ingår kartläggning av risker samt arbete med de vanligaste och enklaste åtgärderna. I det preventiva arbetet ingår också samtalsteknik, kunskap kring effektiv gränssättning och medvetenhet om kroppsspråk som en stor och viktig del i att deskalera konflikter och förebygga hot och våld.

Utbildningen ger handfasta råd och strategier för att lugna situationer som är på väg att spinna ur kontroll och tekniker för att säkra sig själv, kunder och medarbetare när en incident väl inträffar.  Utbildningen syftar också till att ge deltagarna kunskap i hur man bäst tar hand om chockade medarbetare, patienter eller kunder, samt kunskap om hur människor brukar reagera i sviterna av en kris.

Utbildare

Björn Svanberg, legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av att handleda och utbilda personal inom Socialtjänst, skola, HVB-verksamhet mm.

Datum & plats

4 december 2020

Stockholm, Psykologpartners egna lokaler på Luntmakargatan 49

Pris & anmälan

3000 kr exkl moms

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning, senast en månad innan kursstart.  Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Boka din plats

  • Att förebygga hot och våld, Stockholm
    4 december, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Att förebygga hot och våld, Stockholm 3,750.00kr (SEK)*   Ej Tillgänglig

* price includes taxes

Kursledare för Att förebygga hot och våld

Björn Svanberg

Leg. psykolog
Medlem av MINT

phone070-090 07 82