Rustade och rustande familjehem

Nya barn i familjen – minska stressen och öka utvecklingen med psykologiska metoder

Barn i samhällets vård är barn som ofta bär på mycket svåra livserfarenheter, trauman, annan psykisk ohälsa och egna funktionsnedsättningar. Ibland utvecklar dessa barn beteenden som kan vara svåra att förstå och hantera. Det är av yttersta vikt att familjehemmen som möter dem har tillräcklig kompetens, uthållighet och värme för att över tid kunna hjälpa dessa barn att utvecklas så bra som möjligt utifrån sina unika förutsättningar.

Psykologpartners har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer och vi tror att alla gör sitt bästa om de får rätt sammanhang och förutsättningar. Beteenden uppstår i samspel med omgivningen.

Therese Allvar berättar om kursen

Distans

Utbildningen kan ges på distans om så önskas.

Målgrupp

Familjehem, jourfamiljer, kontaktfamiljer och deras handläggare. Det är en stor fördel om flera personer ur barnet/n-s nätverk går kursen samtidigt.

Utbildare

Therese Allvar är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Hon har inom habilitering, barntraumaarbete och på statlig institution mött barn i samhällets vård, liksom deras familjer och nätverk, och arbetat för att minska stressen och öka förutsättningarna för utveckling och välmående hos de placerade barnen och övriga medlemmar i familjerna. Som privatperson har Therese och hennes familj ett mångårigt engagemang som kontaktfamilj och familjehem, och hon har även erfarenheter av akutplaceringar och uppdrag som kontaktperson. Den här kursen har hon skapat för att det är den hon själv hade velat gå. Hör gärna av er till Therese med frågor och om ni önskar ta del av kursen. Kursen kan ges på olika platser i Sverige, och även på digital plattform.

Utbildningsinnehåll

Vi erbjuder en utbildning som omfattar 3 (2+1) dagar, med ett individuellt handledningstillfälle mellan dag 2 och 3.

Innehåll dag 1 och 2

– Aktuell forskning kring vad som gynnar omhändertagna barns utveckling,
– Grunderna i inlärningspsykologi och Positivt Beteendestöd (PBS), med fokus på hur metoden kan användas i deltagarnas egna exempel på svåra situationer,
– Genomgång av några av de vanligare funktionsnedsättningarna; såsom intellektuell funktionsnedsättning (IF), autism och ADHD,
– Vanliga reaktioner på trauma, omsorgssvikt, kris och sorg,
– Grunderna i ritprat och seriesamtal, med fokus på aktuella exempel från deltagarnas vardag,
– Genomgång av hemuppgift.

Samtliga deltagare erbjuds ett individuellt handledningstillfälle på hemuppgiften inför dag 3.

Innehåll dag 3

– Uppföljning från dag 1 & 2, frågor som uppstått och fördjupning av metod,
– Redovisning av hemuppgiften i grupp, reflekterande samtal och feedback,
– Hur ska vi hålla det vi lärt oss levande i en krävande vardag?

För mer information
Kontakta Therese Allvar, 0709-562768, therese.allvar@psykologpartners.se

Kursledare för Rustade och rustande familjehem

Therese Allvar

Leg. psykolog

phone070-956 27 68