Utbildningar

Grundläggande psykoterapiutbildning

 • Grundläggande psykoterapiutbildning
  1 april, 2019 - 22 november, 2019
  09:00 - 17:00

Vi anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Utbildningen arrangeras i enlighet med normerna för den tidigare statliga psykoterapiutbildningen, följer BTF:s kursplan och motsvarar Socialstyrelsens krav för att tillgodoräknas inom ramen […]

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning

 • Motiverande samtal (MI) - Onlineutbildning
  3 april, 2019 - 31 december, 2019
  08:00 - 17:00

Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring. Genom denna metod och dess […]

Läs mer

Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Stockholm & Göteborg

 • Grundkurs i ACT
  4 september, 2019 - 25 september, 2019
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer

Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning

 • Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning
  18 september, 2019 - 19 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). En stor del av socialt arbete handlar om att handleda och stötta andra människor i professionella […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

 • Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Umeå
  23 september, 2019 - 11 november, 2019
  09:00 - 16:00

Kurskod: RA6197 Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra beteendeanalyser på egna ärenden och […]

Läs mer

Utveckla och processleda team, fokus på praktisk tillämpning utifrån forskning

 • Att utveckla och processleda team, Stockholm
  23 september, 2019 - 29 november, 2019
  09:00 - 16:30

Vi har nöjet att erbjuda en efterfrågad utbildning i teamutveckling och processledning som fokuserar på praktisk tillämpning utifrån den senaste forskningen. Under utbildningen arbetar vi med de utmaningar som grupper […]

Läs mer

Ångest, oro och självkänsla hos barn- En föreläsning med Martin Forster

 • Ångest, oro och självkänsla hos barn- En föreläsning med Martin Forster, Malmö
  26 september, 2019
  08:00 - 17:00

Dagen kommer fokusera på några av de vanligaste psykiska problem hos barn och unga, dess orsaker, verksamma behandlingsmetoder samt vilka förebyggande åtgärder som rekommenderas. Aktuell forskning varvas med fallexempel och […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys

 • Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys, Stockhollm
  14 oktober, 2019 - 2 december, 2019
  09:00 - 16:00

Kurskod: RA7124 Psykologpartners är glada att erbjuda en specialistutbildning som fördjupar dina kunskaper i beteendeanalys och hur den kan tillämpas i handledning. Utbildningen syftar till att förstå handledningssituationer och grupper […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT vid stressproblematik

 • Fördjupningskurs i ACT - ACT vid stressproblematik, Stockholm
  17 oktober, 2019 - 18 oktober, 2019
  09:00 - 16:00

Välkommen till vår fördjupningsutbildning i ACT vid stressproblematik. Det här är utbildningen för dig som vill få kunskaper i psykologisk behandling av stressproblematik med hjälp av Acceptance and Commitment Therapy […]

Läs mer

Positivt beteendestöd i skolan

 • Positivt beteendestöd i skolan
  21 oktober, 2019 - 4 december, 2019
  08:00 - 17:00

Förebygga problembeteenden samt öka trivsel och studiero Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren men fortfarande kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att använda […]

Läs mer