Utbildningar

Positivt Beteendestöd – för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL

 • Positivt Beteendestöd - för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL, Stockholm
  26 februari, 2019 - 9 april, 2019
  09:00 - 16:00

Välkommen till vår utbildning i Positivt Beteendestöd för er som jobbar med vuxna i behov av stöd. Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och samtidigt förebygga […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT, Färdighetsträning

 • ACT, Färdighetsträning, Göteborg
  18 mars, 2019 - 1 april, 2019
  09:00 - 16:00
 • ACT, Färdighetsträning, Malmö
  9 april, 2019 - 11 april, 2019
  09:00 - 16:00

Detta är utbildningen för dig som vill fördjupa din förståelse för ACT som behandlingsmetod genom att slipa på specifika ACT-färdigheter. Utbildningen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället […]

Läs mer

Så skapar du internetbaserade stöd- och utbildningsprogram för dina patienter

 • Så skapar du internetbaserade stöd- och utb, Linköping
  25 mars, 2019
  09:00 - 16:00

Har du ideer för internetlevererade insatser till dina patienter? Känns det svårt att veta hur du ska börja? Att skapa internetbaserade stöd- och utbildningsprogram för vården kan vara en utmaning. […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer,
 Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

 • Specialist, Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Stockholm
  25 mars, 2019 - 4 juni, 2019
  09:00 - 16:00

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa […]

Läs mer

Fördjupningskurs ACT, Att tillämpa ACT på sig själv

 • Fördjupningskurs ACT, Att tillämpa ACT på sig själv, Norrköping
  1 april, 2019 - 2 april, 2019
  09:00 - 16:00

Utgångspunkten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att alla människor är sårbara för samma typ av psykologiska låsningar. Hos vissa leder dessa till omfattande lidande med psykiska besvär som […]

Läs mer

Fördjupningskurs ACT, ACT med barn och ungdomar

 • Fördjupningskurs ACT, ACT med barn och ungdomar
  8 april, 2019 - 9 april, 2019
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur man kan använda ACT i ditt arbete med barn och ungdomar? Vill du lära dig mer om hur man kan göra arbetet med ungdomar mer […]

Läs mer

Positivt beteendestöd – nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete

 • Positivt beteendestöd - nya perspektiv på hälsofrämjande och förebyggande arbete, Göteborg
  6 maj, 2019 - 24 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren. Samtidigt kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att använda i detta arbete. Positivt beteendestöd är en metod […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – ACT med Compassion

 • ACT med Compassion, Stockholm
  9 maj, 2019 - 10 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för […]

Läs mer

MI vid neuropsykiatriska tillstånd – Att anpassa MI samtalet

 • MI vid neuropsykiatriska tillstånd, Stockholm
  13 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som […]

Läs mer

Grundkurs i ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

 • ACT grund, Stockholm
  21 maj, 2019 - 23 maj, 2019
  09:00 - 16:00

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten […]

Läs mer